Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Microscopic examinations of selected macromolecular compounds

Mateusz Ponichtera

Abstract

The aim of the study was to evaluate the microscopic selected macromolecular compounds. Objects of work were common to use polymers such as: polypropylene, polystyrene, acrylonitrile-butadiene-styrene, styrene-butadiene-styrene, polyoxymethylene, polyvinyl chloride, polyethylene terephthalate, polytetrafluoroethylene, indene-coumarone resin. The study consists of two parts: the literature and experimental. In the literature it illustrates the preparation, properties and applications of macromolecules.It presents different types of morphological structures present in the polymers. Experimental part contains guidelines for the research, the characteristics of the physicochemical properties of macromolecular compounds tested and the results of the research, namely: • morphological structure of macromolecular compounds prepared by "pouring" film alloy, • morphological structure of macromolecules after 28 days aging at ambient conditions, • morphological structure of macromolecules digestion with toluene for 2, 5, 10 seconds, • morphological structure of macromolecules subjected to crystallization in the oven and cooled in air, • morphological structure of macromolecules after heating in the oven, and then immersing the sample in water at 18-20 ° C. The work was completed proposals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Ponichtera (FCEMP) Mateusz Ponichtera,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania mikroskopowe wybranych związków wielkocząsteczkowych
Supervisor
Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Mikroskopia optyczna, związki wielkocząsteczkowe, polipropylen, polistyren, akrylonitryl-butadien-styren, styren-butadien-styren, polioksymetylen, polichlorek winylu, politetraftalan etylenu, politetrafluoroetylen, żywica kumaronowo- indenowa
Keywords in English
Optical microscopy, macromolecules, polypropylene, polystyrene, acrylonitrile-butadiene-styrene, styrene-butadiene-styrene, polyoxymethylene, polyvinyl chloride, polyethylene terephthalate, polytetrafluoroethylene, indene-coumarone resin
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena mikroskopowa wybranych związków wielkocząsteczkowych. Przedmiotami pracy były powszechne w użyciu polimery takie jak: polipropylen, polistyren, akrylonitryl-butadien-styren, styren-butadien-styren, polioksymetylen, polichlorek winylu, politetraftalan etylenu, politetrafluoroetylen, żywica kumaronowo- indenowa. Praca składa się z dwóch części: literaturowej i doświadczalnej. W części literaturowej przedstawiono otrzymywanie, właściwości i zastosowanie związków wielkocząsteczkowych. Przedstawiono różne rodzaje struktur morfologicznych występujących w polimerach. Część doświadczalna zawiera: założenia do badań, charakterystykę właściwości fizykochemicznych badanych związków wielkocząsteczkowych oraz wyniki badań, tj: • strukturę morfologiczną związków wielkocząsteczkowych przygotowanych metodą „wylewania” błonki ze stopu, • strukturę morfologiczną związków wielkocząsteczkowych po 28 dniach sezonowania w warunkach pokojowych, • strukturę morfologiczną związków wielkocząsteczkowych po procesie trawienia toluenem w czasie 2, 5, 10 sekund, • strukturę morfologiczną związków wielkocząsteczkowych poddanych krystalizacji w suszarce laboratoryjnej i chłodzonych na powietrzu, • strukturę morfologiczną związków wielkocząsteczkowych po wygrzewaniu w suszarce laboratoryjnej, a następnie zanurzenie próbki w wodzie o temperaturze 18-20 o C Pracę zakończono wnioskami
File
  • File: 1
    236128_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8242

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a5b71457b1a4118859525e8e32cd345/
URN
urn:pw-repo:WUT8a5b71457b1a4118859525e8e32cd345

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page