Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

FEM structural analysis of PZL-106 Kruk's rudder

Michał Karol Kalbarczyk

Abstract

The aim of this thesis was to perform an analysis of strenght and stiffness of PZL-106 Kruk’s rudder using Finite Elements Method and to illustrate process of modelling fabric cover for FEM analysis. The process of preparing a simplified surface model and ways to preserve realistic parameters of parts, including beads on ribs, spar and cover plates or mass, where introduced. Important part of this thesis was an analysis of fabric cover’s behavior and proposal of solution to implementation of this kind of covering into model. Furthermore, an analysis of this element’s influence on strenght and stiffness was performed. Additionally, the effects of using a thin aluminum cover instead of fabric was investigated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Karol Kalbarczyk (FPAE) Michał Karol Kalbarczyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza MES wytrzymałości steru kierunku samolotu PZL-106 KRUK
Supervisor
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
55
Internal identifier
MEL; PD-3546
Reviewers
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Grendysa (FPAE/IAAM) Wojciech Grendysa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ster kierunku, ster pionowy, pokrycie płócienne, PZL-106 Kruk
Keywords in English
rudder, vertical tail, fabric cover, PZL-106 Kruk
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy wytrzymałości i sztywności steru kierunku samolotu PZL-106 Kruk przy pomocy Metody Elementów Skończonych oraz zaproponowanie metody modelowania pokrycia płóciennego dla celów analizy MES. Przedstawiono sposób tworzenia uproszczonego modelu powierzchniowego oraz sposoby uzyskania jak najbardziej rzeczywistego odwzorowania zachowań poszczególnych elementów, włączając w to usztywnienie żeberek, dźwigara i pokrycia za pomocą przetłoczeń czy wprowadzenie obciążeń masowych. Ważną częścią pracy była analiza zachowania pokrycia płóciennego i stworzenie rozwiązania umożliwiającego wprowadzenie takiego pokrycia do modelu, a następnie zbadanie jego wpływu na wyniki prób wytrzymałości i sztywności. Ponadto wykonano dodatkową analizę wpływu implementacji pokrycia aluminiowego w miejsce płóciennego.
File
  • File: 1
    Michal_Kalbarczyk_v1.1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9195

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a2d632b66e043e899f60117d6800a1c/
URN
urn:pw-repo:WUT8a2d632b66e043e899f60117d6800a1c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page