Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Experimental stand adaptation and testing of hydrophobic smooth surfaces in negative temperatures

Tomasz Grzegorz Lizer

Abstract

Current work deals with the problem of water droplets impacting hydrophobic smooth surfaces in negative temperature. Its aim was to adapt the experimental stand for testing of surfaces in conditions conductive to icing and to test several selected hydrophobic surfaces in negative temperature. These tests could be carried out with use of chamber containing cooling system capable of reducing temperature of sample and of experimental environment. The event of droplet impacting surface was recorded with use of two cameras: fast and thermographic. Cameras were triggered automatically with use of the drop detection system. In the first stage, author performed tasks resulting in improving and starting of the experimental stand. For this purpose there were made: a review and repair of the climatic chamber cooling system; construction of a new droplet generator; reparation and improvement of droplet detection system; fast camera mount redesign and fitting three axis mount for thermographic camera. Apart from the above some other actions were taken. The next step was to test surfaces of different physical and chemical properties. Tests were carried out in a temperature range from -10 to 23 Celsius degrees. In tests experimental environment was not cooled, and its temperature was equal to ambient temperature (23 Celsius degrees). Described test stand being the center of the present work was built by Remer [6] and its idea derives from the work Bobiński [1]. A few studies that discuss the problem of freezing drops were carried out on this test stand, but its technical condition negatively affected the quality of research. The result of the present work is the creation of a professional tool for further research on the issue of droplet freezing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Grzegorz Lizer (FPAE) Tomasz Grzegorz Lizer,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Adaptacja stanowiska badawczego oraz testowanie powierzchni hydrofobowych gładkich w warunkach ujemmnych temperatur
Supervisor
Konrad Gumowski (FPAE/IAAM) Konrad Gumowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
51
Internal identifier
MEL; PD-3568
Reviewers
Jacek Rokicki (FPAE/IAAM) Jacek Rokicki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Gumowski (FPAE/IAAM) Konrad Gumowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
powierzchnie hydrofobowe, krople wody, zamarzanie kropel
Keywords in English
hydrophobic surfaces, water droplets, droplet freezing
Abstract in Polish
Obecna praca dotyczy zagadnienia zderzeń kropli wody z powierzchniami hydrofobowymi gładkimi. Jej celem była adaptacja stanowiska klimatycznego do badań interakcji kropli oraz testowanie kilku wybranych powierzchni hydrofobowych w warunkach ujemnych temperatur. Badania te wykonywane są z wykorzystaniem komory posiadającej systemem chłodzenia próbki i możliwością schłodzenia środowiska, w którym przeprowadzany jest eksperyment. Zdarzenie rejestrowane jest przez dwie kamery: szybkoklatkową i termograficzną. Kamery uruchamiane są automatycznie dzięki systemowi wykrywania kropel. W pierwszym etapie pracy autor wykonał zabiegi mające za zadanie uruchomienie oraz usprawnienie stanowiska badawczego. W tym celu wykonano: przegląd i naprawę systemu chłodzenia komory klimatycznej; budowę nowego generatora kropel; naprawę oraz usprawnienie systemu wykrywania kropel; przeprojektowanie sytemu mocowania kamery szybkoklatkowej i stworzenie systemu mocowania kamery termograficznej. Poza wyżej wypisanymi działaniami, wykonanych zostało kilka innych pomniejszych usprawnień. Kolejnym etapem było testowanie powierzchni o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Badania przeprowadzone zostały w zakresie temperatur powierzchni od 0 do -10 stopni Celsjusza. Objętość środowiska eksperymentu nie była chłodzona, a jej temperatura równa była temperaturze otoczenia (23 stopnie Celsjusza). Opisywane stanowisko badawcze będące centrum obecnej pracy zbudowane zostało przez Remera [6], a jego idea wywodzi się z pracy Bobińskiego [1]. Powstało na nim kilka prac omawiających problem zamarzania kropel, jednakże stan stanowiska negatywnie wpływał na jakość prowadzonych badań. Efektem obecnej pracy jest powstanie profesjonalnego narzędzia do prowadzenia dalszych badań dotyczących zagadnienia zamarzania.
File
  • File: 1
    Tomasz_Lizer_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9333

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a05173a81d74bd6a3eeced8af09a936/
URN
urn:pw-repo:WUT8a05173a81d74bd6a3eeced8af09a936

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page