Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Real time fountain simulation based on particle system

Magdalena Poterała, Kinga Julia Gaździńska

Abstract

A fountain is ubiquitous part of landscape. As an element of small architecture, it can have not only decorative, but also practical function. Simple fountains were constructed in Mesopotamia back in 3000 BC. Nowadays, these facilities are still built and start to serve new functions - for example artistic and entertaining as multimedia fountain parks. This paper presents simulation of fountain using particle system concept with emphasis on real time rendering. To achieve this, OpenGL’s Compute Shader was used. The delusion of waves in fountain’s basin is an effect of height field and normal mapping techniques adaptation. Graphic engine implemented allows to render and enlight with Phong’s method entities on the scene. The sky and background of the scene is based on a skybox technique.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Poterała (FMIS) Magdalena Poterała,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Kinga Julia Gaździńska (FMIS) Kinga Julia Gaździńska,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Symulacja fontanny w czasie rzeczywistym przy użyciu systemu cząsteczkowego
Supervisor
Paweł Kotowski (FMIS/DACSCM) Paweł Kotowski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Kotowski (FMIS/DACSCM) Paweł Kotowski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Joanna Porter-Sobieraj (FMIS/DACSCM) Joanna Porter-Sobieraj,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Joanna Porter-Sobieraj (FMIS/DACSCM) Joanna Porter-Sobieraj,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DACSCM) Paweł Kotowski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
fontanna, system cząsteczkowy, grafika czasu rzeczywistego, grafika komputerowa, OpenGL, GLSL, Compute Shader, mapowanie normalnych, pole wysokości
Keywords in English
fountain, particle system, real time rendering, computer graphics, OpenGL, GLSL, Compute Shader, normal mapping, height fields
Abstract in Polish
Fontanna to powszechny fragment krajobrazu. Jako element małej architektury, pełni funkcję ozdobną, ale często również praktyczną. Pierwsze proste fontanny powstawały już w Mezopotamii od 3 tysiąclecia p.n.e. Obiekty te,mimo upływu czasu, wciąż˙ cieszą się popularnością, a nawet znalazły zastosowanie w branży rozrywkowej (multimedialne parki fontann). Niniejsza praca prezentuje symulację fontanny przy użyciu systemu cząsteczkowego z naciskiem na działanie w czasie rzeczywistym. W celu spełnienia założeń, wykorzystano do obliczeń Compute Shader. Złudzenie rozchodzenia się fal w misie fontanny osiągnięto stosując technikę pól wysokości oraz mapowania normalnych. Silnik graficzny stworzony na potrzeby pracy umożliwia wyświetlenie i oświetlenie metodą Phonga obiektów na scenie. Niebo oraz tło sceny realizowane jest techniką skyboxa.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9132

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a01995085fa4e4d93c6be48c7eab0d1/
URN
urn:pw-repo:WUT8a01995085fa4e4d93c6be48c7eab0d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page