Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of vertical displacements of an object located in the vicinity of a deep-foundation investment (WUT Building of Administration)

Tomasz Gierłowski, Joanna Maria Grzegorowska

Abstract

Abstract This thesis is related to the subject of vertical displacements on account of geodetic service investment. It’s aim is to determine precise values of vertical displacements for existing building, located in vicinity of a deep-foundation investment. Using following calculations, level of importance was established and analyses were conducted. All the surveys have taken place in exact centre of Warsaw, partially on Campus of Warsaw University of Technology and partially in its neighbourhood. The object of our control surveys is WUT Building of Administration, located on 18/20 Noakowski Street. Contiguous investment with deep foundation is called “Hala Koszyki”. Control Surveys were conducted in three periods, between 11th of April and 28th of October 2015. Determination of vertical displacements between benchmarks was prosecuted using precise levelling with tools such as code levelling instrument and adequate staffs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Gierłowski (FGC) Tomasz Gierłowski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Joanna Maria Grzegorowska (FGC) Joanna Maria Grzegorowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Badanie przemieszczeń pionowych obiektu w sąsiedztwie inwestycji realizowanej z głębokim posadowieniem (Gmach Administracji PW)
Supervisor
Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Ryszard Malarski (FGC/DEIS) Ryszard Malarski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Ryszard Malarski (FGC/DEIS) Ryszard Malarski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
głębokie posadowienie, badanie przemieszczeń, niwelacja precyzyjna, przemieszczenia pionowe
Keywords in English
deep foundation, study of displacements, precise levelling, vertical displacements
Abstract in Polish
Streszczenie: Praca niniejsza porusza tematykę pomiarów przemieszczeń związanych z geodezyjną obsługą inwestycji. Jej celem jest wyznaczenie dokładnych wartości przemieszczeń pionowych istniejącego budynku, znajdującego się w sąsiedztwie inwestycji z głębokim posadowieniem. Przeprowadzone obliczenia stanowią podstawę do oceny istotności przemieszczeń i ich analizy, które również stanowią treść pracy. Całość pomiarów wykonano w ścisłym centrum Warszawy, na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej oraz w jego sąsiedztwie. Obiektem podlegającym kontroli jest Gmach Administracji PW, znajdujący się przy ulicy Noakowskiego 18/20. Sąsiadująca z nim inwestycja z głębokim posadowieniem to Hala Koszyki. Pomiary kontrolne zostały przeprowadzone w trzech epokach, między 11 kwietnia a 28 października 2015 roku. Do wyznaczania przemieszczeń między reperami wykorzystano metodę geometrycznej niwelacji precyzyjnej z wykorzystaniem niwelatora kodowego i łat do tego przeznaczonych.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa_ostateczna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5267

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT89dba35f8e044226984daf8b8c098717/
URN
urn:pw-repo:WUT89dba35f8e044226984daf8b8c098717

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page