Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the building's heat supply with the use of heat pump with photovoltaic installation

Bartłomiej Wojciech Ząbik

Abstract

Exploiting solutions based on renewable energy sources in the field of building engineering contributes to improving the quality of environment. Despite the ecological aspect, it is worth to consider the benefits of the use of these methods from the point of view of energy effectiveness, their costs, and whether the advantages of these methods over the traditional counterparts exist. According to the thesis, the integration of the compressor heat pump, used for heating and the preparation of hot water, with the photovoltaics system for a single-family building is economically viable. In this study an energy and cost-oriented analysis of five variants of heat supply for a single-family building (condensing boiler powered by liquid gas, ground heat pump, air heat pump, ground heat pump with photovoltaics system, air heat pump with photovoltaics system) was carried out. In the first part of the thesis the energy analysis of the building was performed on the basis of calculations done in the Audytor OZC software and the Regulations of the Minister of Infrastructure and Development. Then, the cost analysis was carried out based on the indicator called Life Cost Cycle, which includes the costs of purchase, possession and disposal of the product. For the assumed 15-year period of usage, it was shown that the most efficient solutions in terms of energy efficiency and cost effectiveness is the air heat pump cooperating with a photovoltaic installation, which confirms the thesis adopted in the paper.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Wojciech Ząbik (FEE) Bartłomiej Wojciech Ząbik,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza zasilania budynku w ciepło z wykorzystaniem pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną
Supervisor
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Wiszniewski (FEE/DPEGHS) Andrzej Wiszniewski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
efektywność energetyczna, energooszczędność, odnawialne źródła energii, pompa ciepła, fotowoltaika, budownictwo energooszczędne
Keywords in English
energy efficiency, energy conservation, renewable energy sources, heat pump, photovoltaics, energy efficient building
Abstract in Polish
Stosowanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii w dziedzinie budownictwa przyczynia się do poprawy jakości warunków środowiska. Pomijając wątek ekologiczny, warto zastanowić się nad korzyściami płynącymi ze stosowania tych rozwiązań w kwestii efektywności energetycznej i kosztów oraz czy istnieje przewaga owych metod nad ich tradycyjnymi odpowiednikami. Przyjęto tezę, według której zintegrowanie sprężarkowej pompy ciepła wykorzystywanej do ogrzewania i przygotowania c.w.u, z instalacją fotowoltaiczną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest opłacalne ekonomicznie. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę energetyczną oraz kosztową pięciu wariantów zasilania budynku jednorodzinnego w ciepło (kocioł kondensacyjny na gaz płynny, gruntowa pompa ciepła, powietrzna pompa ciepła, gruntowa pompa ciepła z instalacją fotowoltaiczną, powietrzna pompa ciepła z instalacją fotowoltaiczną). W pierwszej części pracy wykonano analizę energetyczną obiektu na podstawie obliczeń wykonanych w programie Audytor OZC oraz Rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Następnie przeprowadzono analizę kosztową w oparciu o wskaźnik zwany rachunkiem cyklu życia (LCC, Life Cycle Cost), który uwzględnia koszty nabycia, posiadania oraz utylizacji produktu. Dla przyjętego 15-letniego okresu użytkowania wykazano, że rozwiązaniem najbardziej wydajnym w odniesieniu do efektywności energetycznej i ekonomiczności jest powietrzna pompa ciepła współpracująca z instalacją fotowoltaiczną, co potwierdza przyjętą w pracy tezę.
File
  • File: 1
    277864-Bartłomiej_Ząbik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33190

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT89dac723facc4b6c933449048fffd5b6/
URN
urn:pw-repo:WUT89dac723facc4b6c933449048fffd5b6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page