Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Library of networking tools for applications developed with Swift language

Jakub Zaczek

Abstract

Swift is a programming language designed by Apple Inc. in 2014. Thanks to the efforts of the community of open source programmers many libraries and frameworks have been developed in Swift, but still there is a visible lack of tools that are focused on providing single functionality and thus reduce amount of code needed to achieve it. This paper proposes a strongly opinionated package of libraries that helps to achieve communication with RESTful Apllication Programming Interfaces.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Zaczek (FEIT/ICS) Jakub Zaczek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Biblioteka narzędzi sieciowych dla aplikacji mobilnych tworzonych w języku Swift
Supervisor
Adam Wojtasik (FEIT/MO) Adam Wojtasik,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Adam Wojtasik (FEIT/MO) Adam Wojtasik,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jacek Marek Lewandowski (FEIT/ICS) Jacek Marek Lewandowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Swift, Apple, REST, CRUD, JSON, parsowanie, walidacja, modeldanych, Promise
Keywords in English
Swift, Apple, REST, CRUD, JSON, parsing, validation, data model, Promises
Abstract in Polish
Swift jest językiem zaprojektowanym przez firmę Apple w 2014 roku. Dzięki intensywnym staraniom społeczności programistów open source pojawiło się dla programów w nim pisanych wiele bibliotek i frameworków, lecz wciąż brakuje bibliotek skoncentrowanych na jednej funkcjonalności, które zminimalizowałyby ilość kodu potrzebną do osiągnięcia podstawowych akcji. W niniejszej pracy zaproponowano silnie zopiniowany pakiet bibliotek, który pozwala na komunikację aplikacji z interfejsami sieciowymi zgodnymi z Representational State Transfer.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inzynierska_Jakub_Zaczek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9893

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT89a5aebbe6de4ac0b1cdd9a06a6785ab/
URN
urn:pw-repo:WUT89a5aebbe6de4ac0b1cdd9a06a6785ab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page