Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Log analysis in operating system macOS

Tomasz Krzysztof Kopytko

Abstract

The Unified Logging System is one of the most uncharted and closed log systems. The Apple company does not provide any more information than those essential for regular application developer. As the result, the idea of this paper was born. The main goal of this thesis was to collect available information about logs and the Unified Logging System and based on those to create the application that would allow for their analysis. The paper begins with theoretical part containing detailed description of event message content and possibilities of log usage. This chapter is followed by design and requirements of the application. After that there is short explanation of tools used for the project and process of their selection. The program is written in Swift as an macOS GUI application. Finally, the software implementation is described together with possibilities of its further expansion. The paper is finished by tests and conclusions.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Tomasz Krzysztof Kopytko (WEiTI/II) Tomasz Krzysztof Kopytko Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Analiza logów w systemie operacyjnym macOS
Promotor
Jacek Wytrębowicz (WEiTI/II) Jacek Wytrębowicz Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Kierunek / specjalność studiów
, Informatyka (Computer Science)
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
105/19 (2698)
Recenzenci
Jacek Wytrębowicz (WEiTI/II) Jacek Wytrębowicz Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Witold Wysota (WEiTI/II) Witold Wysota Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
analiza logów, unified logging system, macOS
Słowa kluczowe w języku angielskim
log analysis, Unified Logging System, macOS
Streszczenie w języku polskim
Unified Logging System jest jedynym z najbardziej niezbadanych i zamkniętych systemów zarządzającymi logami. Firma Apple nie dostarcza żadnych dodatkowych informacji ponad te niezbędne dla przeciętnego dewelopera aplikacji. W wyniku czego, powstała idea powstania tej pracy. Głównym celem tej pracy inżynierskiej jest zebranie dostępnych informacji dotyczących logów i systemu Unified Logging System oraz stworzenie aplikacji pozwalającej na ich analizę. Pierwsza część pracy stanowi teoretyczny opis zawartości logów i możliwości ich dalszego wykorzystania. W kolejnym rozdziale zostają zdefiniowane zadania aplikacji i analiza jej wymagań. Następnie znajduje się selekcja narzędzi użytych do realizacji programu i ich krótka charakterystyka. Oprogramowanie zostało napisane w języku Swift i działa ono jako aplikacja okienkowa w systemie operacyjnym macOS. W piątym i szóstym rozdziale została opisana implementacja programu i możliwości jego dalszego rozwoju. Następnie zaprezentowane są testy aplikacji. Pracę wieńczy podsumowanie i wnioski.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Tomasz_Kopytko_-_Log_analysis_in_the_operating_system_macOS.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35889

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT896aecf1942c4440a4f9f9c015be7fbb/
URN
urn:pw-repo:WUT896aecf1942c4440a4f9f9c015be7fbb

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony