Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Log analysis in operating system macOS

Tomasz Krzysztof Kopytko

Abstract

The Unified Logging System is one of the most uncharted and closed log systems. The Apple company does not provide any more information than those essential for regular application developer. As the result, the idea of this paper was born. The main goal of this thesis was to collect available information about logs and the Unified Logging System and based on those to create the application that would allow for their analysis. The paper begins with theoretical part containing detailed description of event message content and possibilities of log usage. This chapter is followed by design and requirements of the application. After that there is short explanation of tools used for the project and process of their selection. The program is written in Swift as an macOS GUI application. Finally, the software implementation is described together with possibilities of its further expansion. The paper is finished by tests and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Krzysztof Kopytko (FEIT/ICS) Tomasz Krzysztof Kopytko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Analiza logów w systemie operacyjnym macOS
Supervisor
Jacek Wytrębowicz (FEIT/ICS) Jacek Wytrębowicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
105/19 (2698)
Reviewers
Jacek Wytrębowicz (FEIT/ICS) Jacek Wytrębowicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Witold Wysota (FEIT/ICS) Witold Wysota,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
analiza logów, unified logging system, macOS
Keywords in English
log analysis, Unified Logging System, macOS
Abstract in Polish
Unified Logging System jest jedynym z najbardziej niezbadanych i zamkniętych systemów zarządzającymi logami. Firma Apple nie dostarcza żadnych dodatkowych informacji ponad te niezbędne dla przeciętnego dewelopera aplikacji. W wyniku czego, powstała idea powstania tej pracy. Głównym celem tej pracy inżynierskiej jest zebranie dostępnych informacji dotyczących logów i systemu Unified Logging System oraz stworzenie aplikacji pozwalającej na ich analizę. Pierwsza część pracy stanowi teoretyczny opis zawartości logów i możliwości ich dalszego wykorzystania. W kolejnym rozdziale zostają zdefiniowane zadania aplikacji i analiza jej wymagań. Następnie znajduje się selekcja narzędzi użytych do realizacji programu i ich krótka charakterystyka. Oprogramowanie zostało napisane w języku Swift i działa ono jako aplikacja okienkowa w systemie operacyjnym macOS. W piątym i szóstym rozdziale została opisana implementacja programu i możliwości jego dalszego rozwoju. Następnie zaprezentowane są testy aplikacji. Pracę wieńczy podsumowanie i wnioski.
File
  • File: 1
    Tomasz_Kopytko_-_Log_analysis_in_the_operating_system_macOS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35889

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT896aecf1942c4440a4f9f9c015be7fbb/
URN
urn:pw-repo:WUT896aecf1942c4440a4f9f9c015be7fbb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page