Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of hall for furniture production –structure

Kacper Kaim

Abstract

The subject of diploma project is a structural design of steel hall to furniture production. The building’s dimensions in axes are 40x54 metres. The main load bearing structure includes steel frames fixed in a substructures. The main components of the structure are I-sections and steel bars. IPE 550 as I-beams, IPE 200 as I-purlins and HEB 300 as columns, are used for main section. IPE 400 as I-beams, IPE 240 as I-purlins and HEB 200 as columns, are used for side section. The steel which are used to main components is S235 and S355 to concentrations. The main element of slope roof is the trapezoidal sheet with thick t=0.88 mm- it has choosen from „Pruszyński” catalog. The first part includes the characteristic of structure’s load like: snow, wind and permanent load. The structure was modelled In Autodesk Robot program. The second part of this thesis includes static calculations of typical structure’s elements like: purlin, beam and column. The last part presents analysis of joints between columns and beams, and statics calculations of bracing in hall. The thesis comprises structural drawings, a technical description concerning structural solutions, materials used and joints. The drawings were prepared in computer programme Autodesk AutoCAD 2013.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kacper Kaim (FCE) Kacper Kaim,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji hali do produkcji prefabrykatów meblowych
Supervisor
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4313
Reviewers
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja, stalowa, hala, płatew, rygiel, słup
Keywords in English
structure, steel, hall, purlin, beam, column
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej jest projekt konstrukcji stalowej hali do produkcji prefabrykatów meblowych. Wymiary zaprojektowanego obiektu w osiach wynoszą 40x54m. Układ główny konstrukcji stanowią ramy stalowe utwierdzone sztywno. Konstrukcję główną zaprojektowano z kształtowników dwuteowych gorącowalcowanych. Słupy nawy głównej stanowią dwuteowniki szerokostopowe HEB300, natomiast rygle dwuteowniki równoległościenne IPE550. Słupy naw bocznych to dwuteowniki HEB200 a rygle IPE400. Płatwie nawy głównej zaprojektowano z kształtowników walcowanych IPE200 a naw bocznych z IPE240. Przestrzenną sztywność konstrukcji hali zapewnia układ stężeń połaciowych z prętów ϕ24 współpracujących z płatwiami i pasami górnymi rygli, oraz stężeń ściennych z prętów ϕ24 współpracujących ze słupami oraz płatwiami okapowymi. Konstrukcja nośna została zaprojektowana ze stali S235, a stężenia ze stali S355. Elementem nośnym poszycia dachu jest blacha trapezowa T60, g=0,88mm. W pierwszej części pracy zostały zebrane obciążenia działające na konstrukcję hali takie jak: obciążenie śniegiem, obciążenie wiatrem czy ciężar własny. Konstrukcja została zamodelowana w programie Autodesk Robot. Następna część pracy zawiera obliczenia statyczne konstrukcji i wymiarowanie podstawowych elementów takich jak: rygle, płatwie oraz słupy. W ostatniej części pracy zwymiarowane zostały połączenia występujące w konstrukcji hali oraz niektóre stężenia. Praca obejmuje także rysunki zawierające opis użytych materiałów, rozwiązania techniczne, detale konstrukcyjne oraz szczegóły połączeń. Rysunki zostały wykonane w programie Autodesk AutoCAD 2013.
File
  • File: 1
    praca inż-Kaim Kacper-234654.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5220

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT895bc464380545b68d14d22602159022/
URN
urn:pw-repo:WUT895bc464380545b68d14d22602159022

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page