Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Software development for phase mask based fiber Bragg gratings inscription setup

Arkadiusz Konrad Perka

Abstract

The aim of the thesis was to develop software for controlling the set-up for inscription of apodized fiber Bragg gratings. Two methods of apodization were taken into account in the analysis. Both of them were based on modifications of the phase mask method. The former relied on changing of the local UV exposure time during the phase mask scanning. The latter was based on the controlled decrease of the visibility of the interference pattern projected on the fiber by introducing mechanical vibration by means of installing the phase mask on the nanopositioner. In order to verify the program which was written in LabView, several fiber Bragg gratings were inscribed for both apodization methods and with arbitrary choice of other settings. Characterization of the spectral responses of apodized FBGs inscribed with the use of the software proved its efficacy and furthermore provided rationale that the system applications may be extended beyond the apodization schemes i.e. for complex fiber Bragg gratings inscription with custom spectral responses.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Konrad Perka (FEIT/PE) Arkadiusz Konrad Perka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Oprogramowanie stanowiska do nanoszenia światłowodowych siatek Bragga metodą maski fazowej
Supervisor
Tomasz Osuch (FEIT/PE) Tomasz Osuch,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-51
Keywords in Polish
światłowodowa siatka Bragga, metoda maski fazowej, apodyzacja, LabView
Keywords in English
fiber Bragg grating, phase mask method, apodization, LabView
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było oprogramowanie stanowiska do nanoszenia światłowodowych siatek Bragga o charakterystykach spektralnych kształtowanych poprzez apodyzację. Skupiono się głównie na dwóch sposobach apodyzacji będących modyfikacjami metody maski fazowej. Pierwszy z nich polega na zróżnicowaniu czasu ekspozycji w procesie nanoszenia siatki metodą skanowania maski fazowej, drugi na kontrolowanym, rozmyciu prążków modulacji współczynnika załamania realizowanym przez drgania maski fazowej umieszczonej na nanopozycjonerze. W ramach weryfikacji programu napisanego w LabView naniesiono kilka siatek w każdym z dostępnych trybów. Uzyskane wyniki potwierdziły prawidłowość działania aplikacji oraz wykazały, że ma ona szersze zastosowanie niż wstępnie zakładano np. do realizacji złożonych struktur braggowskich o nietypowych właściwościach spektralnych.
File
  • File: 1
    _praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT88e73619cb5544d5b227f1700032f451/
URN
urn:pw-repo:WUT88e73619cb5544d5b227f1700032f451

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page