Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Renovation and modernization project of a historical building

Aleksandra Kaczanowska

Abstract

The subject of this paper is the renovation and modernization project of a historical building. The building in question is a historic manor house located in Baruchowo, in the district of Włocławek, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. It was built in the 19th century. It is a two-storey building with a basement built on a plan resembling the letter H. The building, along with the surrounding park, has been qualified as a residential complex. The paper begins with the characteristics of a building, in which the individual stages of building’s construction were presented with a description of its functions. An inventory was carried out in the study. The table shows a list of damaged elements that require repair or complete replacement. The drawing part of this inventory presents an actual layout of the building and marked places that require renovation. This part of the paper also presents the renovation and modernization limitations resulting from the fact that it is a historic building. The next part of this paper consists of calculations concerning: • replacement of the ceiling over the ground floor in the left segment of building, • construction of a new roof truss over the whole building, • insulation of walls in the middle segment of building. The ceiling calculation was conducted in Autodesk Robot Structural Analysis Pro-fessional 2018 [14]. The roof truss was measured in the SPECBUD Package – Tick and purlin truss [15]. Thermal insulation calculations of walls in the middle segment of a building were carried out traditionally. Drawing documentation of the analyzed historic building was prepared in AutoCad 2016 [16].
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Kaczanowska (FCEMP) Aleksandra Kaczanowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt remontu i modernizacji obiektu zabytkowego
Supervisor
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zabytek, remont, strop, więźba dachowa, obliczenia termoizolacyjne ścian
Keywords in English
monument, renovation, ceiling, roof truss, thermal insulation calculations of walls
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt remontu i modernizacji obiektu zabytkowego. Budynkiem, którego praca dotyczy jest zabytkowy dwór położony w miejscowości Baruchowo, leżącej w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko- pomorskim. Wzniesiono go w XIX wieku. Jest to budynek w części piętrowy i podpiwniczony zbudowany na planie przypominającym literę H. Budynek wraz z otaczającym go parkiem, został zakwalifikowany jako zespół rezydencjonalny. Praca rozpoczyna się od charakterystyki obiektu, w której przedstawiono poszczególne etapy powstawania budynku wraz z opisem funkcji, jakie spełniał. W pracy wykonano inwentaryzację. Tabelarycznie zestawiono elementy uszkodzone i wymagające napraw lub całkowitej wymiany. W części rysunkowej inwentaryzacji przedstawiono faktyczny układ budynku, a także zaznaczono miejsca wymagające remontu. W tej części pracy przedstawiono również ograniczenia remontowo-modernizacyjne wynikające z faktu, że jest to obiekt zabytkowy. Kolejną część pracy stanowią obliczenia dotyczące: • wymiany stropu nad parterem w lewym segmencie budynku, • wykonania nowej więźby dachowej nad całym obiektem, • docieplenia ścian w środkowym segmencie budynku. Obliczenia stropu wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis Pro-fessional 2018 [14]. Więźbę dachową zwymiarowano w programie Pakiet SPECBUD Wiązar płatwiowo- kleszczowy [15]. Obliczenia termoizolacyjne ścian w środkowym segmencie budynku wykonano tradycyjnie zgodnie z [5]. Dokumentację rysunkową analizowanego budynku zabytkowego wykonano w programie AutoCad 2016 [16].
File
  • File: 1
    praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18299

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT88da79975f6249fbacf822f6079d849b/
URN
urn:pw-repo:WUT88da79975f6249fbacf822f6079d849b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page