Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tasks and Organization of the National Security Agency

Rafał Konrad Nowak

Abstract

The work entitled "Tasks and Organization of the National Security Agency" describes the operation of the National Security Agency and its establishment in the history of the administrative judiciary. It describes one of the most important reforms of the administrative judiciary in Poland, due to its significant impact on the organisation of the administrative judiciary in Poland. The thesis that the introduction of double instances and independence of the National Security Agency enabled the proper performance of tasks, increased efficiency and implementation of public rights of citizens was taken up in the paper. The paper describes the structure and organization of the National Security Agency and Provincial Administrative Courts. Jurisdictions of the court and its functions are discussed. The paper is based on the analysis of legal regulations, literature and doctrine. Additionally, it was extended by the jurisprudence of the National Security Agency.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Rafał Konrad Nowak (FASS) Rafał Konrad Nowak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zadania i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Jakubiak (FASS/DPELEP) Marek Jakubiak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Najwyższy Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny
Keywords in English
Administrative Court, National Security Agency, Provincial Administrative Courts, reform of the administrative judiciary.
Abstract in Polish
W pracy pod tytułem „Zadania i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego” zostało opisane działanie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jego usadowieniu w historii sądownictwa administracyjnego. Opisano jedną z najważniejszych reform sądownictwa administracyjnego w Polsce, ze względu na jej znaczący wpływ na organizację sądownictwa administracyjnego w Polsce. W pracy została podjęta teza, iż wprowadzenie dwuinstancyjności oraz uniezależnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego umożliwiło prawidłowe wykonywanie zadań, zwiększenie efektywności oraz urzeczywistnienie praw publicznych obywateli. W pracy została opisana struktura i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Omówione zostały właściwości sądu oraz jego funkcje. Praca została oparta na analizie przepisów prawnych, literatury oraz stanowisk doktryny. Dodatkowo została poszerzona o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
File
  • File: 1
    Zadania_i_organizacja_Naczelnego_Sądu_Administracyjnego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35109

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT88d159c7664c431889676185ab12669f/
URN
urn:pw-repo:WUT88d159c7664c431889676185ab12669f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page