Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selection of Electric Drivetrain Parameters For a City Bus

Ludwik Andrzej Samuel Marie Swiatopolk Czetwertyński-Guibourgé

Abstract

The aim of this work titled “Selection of Electric Drivetrain Parameters for a City Bus” is to choose a set of parameters for an electric drivetrain of a city bus by simulation the route of the bus using a representative driving cycle. The first chapters show the solutions available on the market, and a short description of available battery technology used in vehicles past and present. The battery technologies that will be presented are lead-acid, nickel-metal hydrate, and lithium-ion. The next chapter is an introduction into the aim of the thesis and the general way in which the goal set by the thesis is going to be achieved. A general description of the method and tools used in the completion of the work is given. The rest of the work is a step by step explanation of the necessary calculations, creation of the driving cycle, modelling of the vehicle’s drivetrain, and the simulations. In this explanation the steps taken will be described in more detail with formulae and figures to help understand better what was done. All simulations results are presented and described with conclusions drawn from the results and adjustments made accordingly. The last chapter is dedicated to the conclusions derived from the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ludwik Andrzej Samuel Marie Swiatopolk Czetwertyński-Guibourgé (FACME) Ludwik Andrzej Samuel Marie Swiatopolk Czetwertyński-Guibourgé,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Dobór parametrów elektrycznego układu napędowego dla autobusu miejskiego
Supervisor
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
27-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2117
Reviewers
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
cykl jazdy, pojazd elektryczny, autobus miejski, badania symulacyjne elektrycznego układu napędowego
Keywords in English
driving cycle, electric vehicle, city bus, electric drivetrain simulation
Abstract in Polish
Celem pracy, o tytule „Dobór parametrów elektrycznego układu napędowego dla autobusu miejskiego”, jest dobór odpowiednich parametrów napędu dla autobusu miejskiego poprzez badania symulacyjne trasy pokonywanej przez dany autobus wyrażonej za pomocą reprezentatywnego cyklu jazdy. Pierwsze rozdziały przedstawią rozwiązania dostępne na rynku oraz krótki opis dostępnej technologii baterii trakcyjnych do pojazdów elektrycznych. Technologie baterii, które zostaną opisane to akumulator kwasowo-ołowiowy, akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy i akumulator litowo-jonowy. Następny rozdział opisuje cel pracy dyplomowej oraz ogólny zarys metody użytej do osiągnięcia celów postawionych w pracy. Jest tu ogólny opis metodologii i narzędzi użytych w tej pracy. Reszta pracy to objaśnienia krok po kroku obliczeń, tworzenia cyklu jazdy, modelowania napędu pojazdu i symulacji przeprowadzonych w toku całej pracy. W tej części pracy każdy kolejny etap jest dokładnie opisany z podaniem użytych wzorów i wykresów wygenerowanych przez symulacje, aby ułatwić zrozumienie pracy. Wszystkie wyniki symulacji zostały przedstawione i opisane razem z wyciągniętymi wnioskami i poprawkami wprowadzonymi na ich podstawie. Ostatni rozdział poświęcony jest wnioskom wyciągniętym z całej pracy.
File
  • File: 1
    1101190-Ludwik_Czetwertynski-Guibourge.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34045

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT88994db4dc1c495c8917f886a172e2c9/
URN
urn:pw-repo:WUT88994db4dc1c495c8917f886a172e2c9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page