Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structural design of reinforced concrete office building with an underground garage in Warsaw

Marta Bartosik

Abstract

This work includes the structural design of reinforced concrete office building with an underground garage. The building has 7 floors. It is designed as a system of slab-pole. The following construction elements were calculated: slab, column of the lowest floor, staircase and foundation slab. For work analysis of selected structural elements used Robot Structural Analysis Professional 2017 software. This project also includes the construction drawings of designed elements. Discussed the technical execution and acceptance of reinforced concrete works. The work is mainly focused on issues such as the requirements of the technical documentation, the quality of the components and characteristics of concrete and reinforcing steel. In addition, prepared the guidelines for performing scaffolding and formwork, reinforcement and concreting work and the conditions of acceptance of the partial and final construction. For designed building it was made the Safety and Health Protection Plan.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Bartosik (FCE) Marta Bartosik,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowej budynku biurowego z garażem podziemnym w Warszawie
Supervisor
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4333
Reviewers
Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
beton, ustrój płytowo-słupowy, konstrukcja żelbetowa, projektowanie konstrukcji żelbetowych, budynek biurowy, warunki wykonania robót żelbetowych
Keywords in English
concrete, column-slab system, reinforced concrete construction, design of reinforced concrete structures, office building, guidelines for implementation of reinforced concrete works
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera projekt konstrukcji żelbetowej budynku biurowego z garażem podziemnym. Budynek ma 7 kondygnacji. Zaprojektowany został jako ustrój płytowo-słupowy. Wykonano obliczenia wybranych elementów konstrukcji: płyty stropowej, słupa najniższej kondygnacji, schodów płytowych oraz płyty fundamentowej. Podczas analizy pracy wybranych elementów konstrukcji posłużono się programem Robot Structural Analysis Professional 2017. Wykonano również rysunki zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych. Omówione zostały warunki techniczne wykonania i odbioru robót żelbetowych. Skupiono się przede wszystkim na omówieniu takich zagadnień jak wymagania stawiane dokumentacji technicznej, jakość składników i charakterystyki betonu oraz stali zbrojeniowej. Opracowanie obejmuje wytyczne do wykonywania rusztowań i deskowań, prac zbrojeniowych, betonowania, a także warunki odbiorów: częściowych i końcowego konstrukcji. Sporządzono także plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) dla projektowanego budynku.
File
  • File: 1
    praca inz -Bartosik Marta- 251830.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12598

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT889876b963f4455dbb3c77c85d463f64/
URN
urn:pw-repo:WUT889876b963f4455dbb3c77c85d463f64

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page