Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of internal forces in a high bay warehouse industrial floor

Karolina Baranowska

Abstract

The subject of the thesis is the analysis of internal forces in a high bay warehouse industrial floor, based on models made with the FEM method. The influence of the high bay rack system and the variable load combinatorics on internal forces was checked. Additionally, the impact of the dynamic load of a forklift truck on the tension in the floor slab was evaluated. The first chapter describes methods of the analysis of soil base and definition of its bearing capacity. It also involves the parameters that are necessary to design an industrial floor and different types of substructures. The second chapter involves load-bearing slabs, the systems that are used, different materials and their distinctive behaviour. In the third chapter, standard loads applied on high bay warehouse industrial floors, such as concentrated loads, surface loads, thermal loads and shrinkage loads, were described. The fourth chapter presents two models of an industrial floor along with their loads, the combinatorics of those loads, an analysis of the calculations results and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Baranowska (FCEMP) Karolina Baranowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza sił wewnętrznych w posadzce przemysłowej magazynu wysokiego składowania
Supervisor
Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
posadzki przemysłowe, siły wewnętrzne, kombinatoryka obciążeń
Keywords in English
industrial floors, internal forces, load combinatorics
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza sił wewnętrznych posadzki przemysłowej magazynu wysokiego składowania na podstawie modeli opracowanych metodą MES. Sprawdzono znaczenie rodzaju układu regałów wysokiego składowania oraz kombinatoryki obciążeń zmiennych na wartość sił wewnętrznych. Dodatkowo oceniono wpływ obciążenia dynamicznego od wózków widłowych na wartości naprężeń występujące w płycie posadzki. W rozdziale I opisane zostały sposoby analizy podłoża gruntowego, określania jego nośności i parametrów koniecznych do zwymiarowania posadzki przemysłowej oraz rodzaje podbudowy. Rozdział II dotyczy płyt nośnych, stosowanych rozwiązań z rozróżnieniem ze względu na materiał oraz sposoby ich pracy. W rozdziale III scharakteryzowane zostały standardowe obciążenia działające na posadzki przemysłowe w magazynach wysokiego składowania, takie jak obciążenia skupione, powierzchniowe, dynamiczne, termiczne i skurczowe. W rozdziale IV zostały przedstawione dwa modele posadzki wraz z ich obciążeniami, kombinatoryką tych obciążeń, analizą wyników obliczeń oraz wnioskami.
File
  • File: 1
    Karolina_Baranowska_-_Analiza_sił_wewnętrznych_w_posadzce_przemysłowej_magazynu_wysokiego_składowania.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33768

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8887fcbe223c4c20b9d7192b5ce86588/
URN
urn:pw-repo:WUT8887fcbe223c4c20b9d7192b5ce86588

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page