Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Information System of the Hospital Surgical Department

Grzegorz Sidoruk

Abstract

The main purpose of the thesis was the computer system creating (CHIR system) for use at the hospital surgical department. This system aim is the patients administration process supporting. The thesis demonstrates the generał characteristic of the hospital department and the hitherto existing work methods. The next step was the analysis of the practical and non practical requirements. This was the base for the decision taking concerning the architecture and technology implementation choice. There was characterized implementation process and the presentation of the mentioned system. The last paragraph may be also used as a learning tutorial of the CHIR system utilization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Sidoruk (FEIT/ICS) Grzegorz Sidoruk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System informatyczny oddziału chirurgii
Supervisor
Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001024
Keywords in Polish
medyczne systemy informatyczne, NFZ, PHP, Apache, MySQL
Keywords in English
medical information systems, PHP, Apache, MySQL
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenia systemu informatycznego na potrzeby oddziału chirurgii szpitala — systemu CHIR. System ten wspomagać ma proces administracyjnej obsługi pacjenta. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę oddziału i dotychczasowy sposób pracy na oddziale. Następnie przeprowadzono analizę wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Na ich podstawie zadecydowano o architekturze systemu i technologii realizacji. Omówiono proces implementacji systemu oraz zawarto prezentację systemu, która może również służyć jako material szkoleniowy z użytkowania systemu CHIR.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8852b2788a874990a76dfc972544cb64/
URN
urn:pw-repo:WUT8852b2788a874990a76dfc972544cb64

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page