Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of vibration of the floor in the cab of the tractor

Marcin Lis

Abstract

Identification and source of vibration in the cabin floor tractor are the main element of this research . The aim of the work is to study the influence of engine vibration transmitted to the cab and examining the information contained in the signal . The study of the floor of the tractor was on a tractor Zetor brand model 7211th This tractor was equipped with a four-cylinder diesel engine . The signal was read NVH vibration sensor . placed directly on the floor of the cab for the selected speed of the machine. Picked signal was treated by means of Fourier transformation , based on the obtained peaks corresponding to the characteristic of the operation of the engine phenomena . On this basis, they were identified individual teams engine as the primary source of generation of vibration transmitted to the floor of the test tractor.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Lis (FCEMP) Marcin Lis,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie drgań podłogi w kabinie ciągnika
Supervisor
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Ciągnik, drgania, transformacja Fouriera, wibroakustyka
Keywords in English
tractor, vibration, Fourier transform, vibroacoustics
Abstract in Polish
Identyfikacja i źródła drgań podłogi w kabinie ciągnika rolniczego są głównym elementem tych badań. Celem pracy jest badanie wpływu drgań silnika przenoszonych do kabiny ciągnika oraz badanie informacji zawartych w tym sygnale. Badanie drgań podłogi ciągnika odbyło się na ciągniku marki Zetor model 7211. Ciągnik ten wyposażony był w czterocylindrowy silnik wysokoprężny. Sygnał wibroakustyczny odczytywany był z czujnika drgań. umieszczonego bezpośrednio na podłodze kabiny ciągnika, dla wybranej prędkości obrotowej maszyny. Pobrany sygnał został poddany obróbce za pomocą transformacji Fouriera, na podstawie której uzyskano maksima odpowiadające charakterystycznym dla pracy silnika zjawiskom. Na tej podstawie zostały zidentyfikowane poszczególne zespoły silnika jako podstawowe źródła generacji drgań przenoszonych na podłogę badanego ciągnika.
File
  • File: 1
    253648_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8194

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8826ba2f171345e18ab6dbd4f6d0edc4/
URN
urn:pw-repo:WUT8826ba2f171345e18ab6dbd4f6d0edc4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page