Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Próba rekonstrukcji testu zderzeniowego pojazdu terenowego z wykorzystaniem symulacji komputerowej za pomocą pakietu MADYMO

Tomasz Zając

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Zając (FPAE) Tomasz Zając,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Cezary Rzymkowski (FPAE/IAAM) Cezary Rzymkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2009
Issue date (year)
2009
Pages
47
Internal identifier
MEL; PD-766
Reviewers
Cezary Rzymkowski (FPAE/IAAM) Cezary Rzymkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Kędzior (FPAE/IAAM) Krzysztof Kędzior,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
testy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, metoda elementów skończonych, automatyka i robotyka
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Tomasz Zajac.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT88139b6e6954421395f0957429761261/
URN
urn:pw-repo:WUT88139b6e6954421395f0957429761261

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page