Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Possibilities of programming the LEGO EV3 set

Paweł Łukasz Kaczyński

Abstract

The goal of this thesis is to test the possibilities of programming the LEGO EV3 brick and its use in controlling a mobile robot. The designed application is written using C++ language and ev3dev library. Its main implemented feature is the state machine that supervises robot's behaviour and reacts to different events. This work also covers details about wireless communication between agents and describes the central unit which takes care of the whole system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Łukasz Kaczyński (FEIT) Paweł Łukasz Kaczyński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Możliwości programowania klocka LEGO EV3
Supervisor
Henryk Dobrowolski (FEIT/ICS) Henryk Dobrowolski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
40/16 (2154)
Reviewers
Henryk Dobrowolski (FEIT/ICS) Henryk Dobrowolski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
LEGO Mindstorms EV3, robot mobilny, zachowanie złożone, automat skończony, agent, C++
Keywords in English
LEGO Mindstorms EV3, mobile robot, complex behaviour, state machine, agent, C++
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przetestowanie możliwości programowania zestawu LEGO EV3 i jego zastosowań w sterowaniu robotem mobilnym. Zaprojektowana aplikacja jest napisana w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki ev3dev. Jej główną zaimplementowaną funkcjonalnością jest automat sterujący zachowaniami robota oraz reagujący na zdarzenia generowane przez bodźce z otoczenia. W pracy opisano również system komunikacji między poszczególnymi agentami za pomocą sieci bezprzewodowej oraz przedstawiono działanie jednostki nadzorującej cały system.
File
  • File: 1
    mozliwosci_programowania_klocka_lego_ev3.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9764

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8805b55bbe2942058254d841ab8248cb/
URN
urn:pw-repo:WUT8805b55bbe2942058254d841ab8248cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page