Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of a reinforced concrete structure of a residential building with an underground garage

Michał Warszycki

Abstract

The subject of the thesis is a design of selected reinforced concrete elements of a multi-family building of up to four floors over the ground level with an underground garage. The building was designed in a slab-column structure. The thesis is based on an architectural project (plans, sections, elevations) which was prepared by KANA Architects. The first and the second chapters contain the purpose and scope of the thesis and theoretical introduction – the topic of the seminar presentation entitled “Anchorage and their role in the construction”. The next part includes a technical description of the building which provides information on each of the constructional elements, soil and water conditions and used architectural building solutions. The following chapters include an overview of loads affecting the construction, which serves as a basis for the static strength calculations of selected reinforced concrete elements. The model of a slab was created in Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Other elements were calculated manually. Architectural – building documentation of the designed building and construction drawings of the calculated reinforced concrete elements are attached to the thesis. The bibliography is attached at the end of the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Warszycki (FCE) Michał Warszycki,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym
Supervisor
Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4391
Reviewers
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa, płyta żelbetowa, belka żelbetowa, słup żelbetowy, stopa fundamentowa, schody żelbetowe
Keywords in English
reinforced concrete structure, reinforced concrete slab, reinforced concrete beam, reinforced concrete column, pad foundation, reinforced concrete stairs
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt wybranych elementów konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego o czterech kondygnacjach nadziemnych z garażem podziemnym. Obiekt został zaprojektowany w słupowo – płytowym układzie konstrukcyjnym. Podstawą opracowania jest projekt architektoniczny (rzuty, przekroje oraz elewacje), wykonany przez firmę architektoniczną KANA Architekci. W pierwszym i drugim rozdziale przedstawiono cel i zakres pracy oraz wstęp teoretyczny – temat prezentacji seminaryjnej „Zakotwienia i ich rola w konstrukcji”. W kolejnej części zawarto opis techniczny budynku, przedstawiający informacje na temat poszczególnych elementów konstrukcyjnych, warunków gruntowo – wodnych oraz wykorzystanych rozwiązań architektoniczno – budowlanych. W następnych rozdziałach zawarto zestawienie obciążeń działających na konstrukcję, na podstawie których wykonano obliczenia statyczno – wytrzymałościowe wybranych elementów żelbetowych. Model płyty wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Pozostałą część obliczeń wykonano ręcznie. W pracy załączono dokumentację architektoniczno – budowlaną projektowanego budynku oraz rysunki konstrukcyjne zbrojenia zwymiarowanych elementów żelbetowych. Część graficzną wykonano w programie AutoCAD Architecture 2012. Na końcu pracy załączono spis pozycji, z których korzystano.
File
  • File: 1
    praca-inż-Warszycki-Michał-251989.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11993

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT87ed71d206e9468e8cb270d600c29046/
URN
urn:pw-repo:WUT87ed71d206e9468e8cb270d600c29046

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page