Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Program wspomagający analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Grupie Oscar

Adrian Piotr Kapka

Abstract

Thesis describes creation of program which analyses financial condition of companies within Oscar Group. There were involved Oscar Group’s employees in gathering functional requirements, especially accountancy team. Thesis describes Oscar Group, which is baseline for financial analyses, and its IT environment. In next thesis part are described financial indicators used for analyzing Oscar Group’s companies condition. They were chosen and aligned to the company’s management needs. There are also described data analyze concepts for Enterprise resource planning (ERP) to indicate work methodology for this project. In second part of thesis are presented technical details of the program and visualization of user interface with its description.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Adrian Piotr Kapka (WEiTI) Adrian Piotr Kapka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Program wspomagający analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Grupie Oscar
Promotor
Roman Podraza (WEiTI/II) Roman Podraza Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Kierunek / specjalność studiów
Informatyka (Computer Science)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-03-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Roman Podraza (WEiTI/II) Roman Podraza Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Krzysztof Gracki (WEiTI/II) Krzysztof Gracki Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
analiza finansowa, finanse przedsiębiorstwa, ERP
Słowa kluczowe w języku angielskim
financial analyze, company’s finances, ERP
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca opisuje projekt stworzenia programu analizującego sytuację finansową firm grupy Oscar. Przy tworzeniu wymagań funkcjonalnych brali udział pracownicy grupy Oscar, a w szczególności księgowość. W pracy została opisana Grupa Oscar, która jest przedmiotem analizy finansowej oraz jej środowisko informatyczne. W kolejnej części pracy opisano wskaźniki finansowe wykorzystywane do badania kondycji firm Grupy Oscar. Zostały wybrane i dopasowane do potrzeb analitycznych kadry zarządzającej. Opisano również koncepcje analizy danych z systemów Enterprise resource planning (ERP) w przedsiębiorstwach, aby wskazać na metodologię pracy nad niniejszym projektem. W drugiej części niniejszego opracowania opisano techniczne aspekty działania programu oraz zaprezentowano graficzny interfejs użytkownika oraz opis tego interfejsu.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 10471

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT87ad2ffef0c14594868c709e0b33cdc8/
  URN
  urn:pw-repo:WUT87ad2ffef0c14594868c709e0b33cdc8

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek