Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Program supporting financial analyze of Oscar's Group companies

Adrian Piotr Kapka

Abstract

Thesis describes creation of program which analyses financial condition of companies within Oscar Group. There were involved Oscar Group’s employees in gathering functional requirements, especially accountancy team. Thesis describes Oscar Group, which is baseline for financial analyses, and its IT environment. In next thesis part are described financial indicators used for analyzing Oscar Group’s companies condition. They were chosen and aligned to the company’s management needs. There are also described data analyze concepts for Enterprise resource planning (ERP) to indicate work methodology for this project. In second part of thesis are presented technical details of the program and visualization of user interface with its description.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Piotr Kapka (FEIT) Adrian Piotr Kapka,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Program wspomagający analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Grupie Oscar
Supervisor
Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
analiza finansowa, finanse przedsiębiorstwa, ERP
Keywords in English
financial analyze, company’s finances, ERP
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje projekt stworzenia programu analizującego sytuację finansową firm grupy Oscar. Przy tworzeniu wymagań funkcjonalnych brali udział pracownicy grupy Oscar, a w szczególności księgowość. W pracy została opisana Grupa Oscar, która jest przedmiotem analizy finansowej oraz jej środowisko informatyczne. W kolejnej części pracy opisano wskaźniki finansowe wykorzystywane do badania kondycji firm Grupy Oscar. Zostały wybrane i dopasowane do potrzeb analitycznych kadry zarządzającej. Opisano również koncepcje analizy danych z systemów Enterprise resource planning (ERP) w przedsiębiorstwach, aby wskazać na metodologię pracy nad niniejszym projektem. W drugiej części niniejszego opracowania opisano techniczne aspekty działania programu oraz zaprezentowano graficzny interfejs użytkownika oraz opis tego interfejsu.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 10471

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT87ad2ffef0c14594868c709e0b33cdc8/
  URN
  urn:pw-repo:WUT87ad2ffef0c14594868c709e0b33cdc8

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard