Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of commercial pavilion steel structure within area of approx. 5000m2

Ewa Dmowska

Abstract

The subject of the thesis is a steel structure hall - commercial pavilion. Dimensions of the building are 64,6m x 78m x 14m. The building consists of three naves: the central nave in the range of 31m and two aisles in the range of 16,6m. The load-bearing construction are steel lattice girders lying on columns rigid jointed to the foundation. These systems , connected by purlins and braces, form a spatial layout. Interior and exterior columns will be made of hot-rolled HEB320 I-beams. The girder consists of top flange of HEB160, bottom flange of IPE220 for the main lattice, IPE180 for side lattices, diagonals and posts of trusses produced of square hollow sections. Purlings were designed from flange IPE220. The members of the grids are connected via gusset pates and welds. Construction of the main load-bearing construcion was made of steel class S235, S275, S355. The project was designed basing on PN-EN standards. The thesis consists of ten chapters. The first chapter presents specifications, including building’s location, climatic conditions, elements of structure and cover of hall, materials and corrosion and fire protection. Chapters 2-10 contain calculations. Attached to the thesis are the results developed in Autodesk Robot Structural Analysis 2012 and structural drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Dmowska (FCE) Ewa Dmowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt stalowej konstrukcji pawilonu handlowego o powierzchni ok 5000 m2
Supervisor
Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4273
Reviewers
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja stalowa, hala trójnawowa, kratownica stalowa, wiązar, węzły spawane, Eurokody
Keywords in English
steel structures, three-nave hall, steel lattice, truss, welded joints, Eurocodes
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest hala – pawilon handlowy o konstrukcji stalowej. Wymiary konstrukcji w osiach wynoszą 64,6m x 78m x 14m. Obiekt składa się z trzech naw: głównej o rozpiętości 31m i dwóch bocznych o rozpiętościach 16,6m. Konstrukcję nośną budynku stanowią układy wiązarów kratowych opartych na słupach sztywno połączonych z fundamentem. Układy te, zespolone ze sobą płatwiami i stężeniami, tworzą przestrzenny ustrój. Słupy zewnętrzne i wewnętrzne wykonane będą z dwuteowników gorącowalcowanych HEB320. Dźwigar kratowy składa się z pasa górnego z dwuteowników HEB160, pasa dolnego – IPE220 dla wiązara nad nawą główną i IPE180 dla wiązara nad nawami bocznymi oraz wykratowania ze słupków i krzyżulców z rur kwadratowych walcowanych na gorąco. Płatwie zaprojektowano z kształtownika IPE220. Elementy wiązarów są ze sobą łączone za pomocą spoin i blach węzłowych. Do konstrukcji głównego układu nośnego zastosowano stal klas: S235, S275 oraz S355. Projekt został opracowany na podstawie norm PN-EN. Praca inżynierska składa się z 10 rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi opis techniczny projektowanego budynku, w którym zawarto informacje dotyczące lokalizacji obiektu, warunków klimatycznych, elementów konstrukcji i obudowy hali, zastosowanych materiałów oraz zabezpieczeń antykorozyjnych i ognioochronnych. Rozdziały 2-10 obejmują obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Załączniki do pracy stanowią wydruki z obliczeń przeprowadzonych w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2012. Opracowanie zawiera również rysunki konstrukcyjne.
File
  • File: 1
    Praca inż-Dmowska-Ewa-234347.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12003

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT87ac376fdf224beb9bf56e604fed1f50/
URN
urn:pw-repo:WUT87ac376fdf224beb9bf56e604fed1f50

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page