Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of the influence of the suspensions stiffness on the critical speed of the passenger coach

Paweł Emil Adamowicz

Abstract

A simulation model of the passenger coach based on the existing car was used on the study. Firstly, the calculations based on nominal parameters of the car were carried out. Parameters used were corresponding to the technical specification of the actual Y32 passenger coach with 2-axle bogies. Afterwards changes to the values of the suspensions characteristics were made. In order to determine the influence of the suspensions stiffness on the value of the critical speed achieved on the straight track series of numerical calculations were carried out. Optimal parameters for the suspension of the constructed model were set. Based on the results of numerical calculation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Emil Adamowicz (FACME) Paweł Emil Adamowicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badanie wpływu sztywności zawieszenia na prędkość krytyczną wagonu pasażerskiego
Supervisor
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
27
Internal identifier
SIMR; D-1431
Reviewers
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jerzy Zaborowski (FACME/IV) Jerzy Zaborowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Prędkość krytyczna, 2.Sztywność zawieszenia, 3.Badania symulacyjne
Keywords in English
1.Critical speed, 2.Suspension stiffness, 3.Simulation studies
Abstract in Polish
W pracy wykorzystano model symulacyjny wagonu pasażerskiego, przygotowany na podstawie rzeczywistego wagonu. Najpierw wykonano obliczenia uwzględniając nominalne parametry wagonu. Parametry te odpowiadały rzeczywistej konstrukcji wagonu pasażerskiego z wózkami dwuosiowymi Y32. Następnie dokonano zmian wartości parametrów zawieszenia. Wykonano serie obliczeń numerycznych mających na celu określenie wpływu sztywności zawieszenia na jego prędkość krytyczną osiąganą na torze prostym oraz wyznaczono optymalne parametry zawieszenia dla zbudowanego modelu.
File
  • File: 1
    Paweł Adamowicz 244146.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11983

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT87a953f7502f402db783326e50bff94e/
URN
urn:pw-repo:WUT87a953f7502f402db783326e50bff94e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page