Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of the influence of damages of fibrous filters on removing oil droplets from air

Aleksandra Katarzyna Wójcik

Abstract

The aim of this thesis is to study the influence of damages of fibrous filter on removing oil droplets from air. There were considered many kinds of filter defects and their influence on efficiency of filtration and pressure drop on filter. The work is divided into two parts. In the first one, theoretical, there are described liquid aerosols, namely oil droplets suspended in air. Further, the process of filtration by use of fibrous filters and basic concepts describing this process were illustrated, including the mechanisms of collecting the particles on a single fiber. The parameters and the materials used for fibrous filters production were also introduced. Finally, the factors which affect the efficiency of filtration were given. In the second part the experiments were described. The measurement setup and the procedure used in experiments were presented. Next, the acquired results were shown for both flat and cylindrical filters. The variables which were studied were size of fibers and parameters of damages, including size, location and even shape. Moreover, a filter with boundary fabric, which has sparse structure, was tested. Under consideration was also the influence of aerosol stream velocity and its impact on efficiency of filtration. At last, the experiments enabled to form final conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Katarzyna Wójcik (FCPE) Aleksandra Katarzyna Wójcik,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie wpływu uszkodzeń filtra włókninowego na sprawność odolejania powietrza
Supervisor
Jakub M. Gac (FCPE/CIPE) Jakub M. Gac,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
51
Internal identifier
DICHP-2487
Reviewers
Paweł Sobieszuk (FCPE/DBBE) Paweł Sobieszuk,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Jakub M. Gac (FCPE/CIPE) Jakub M. Gac,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
filtry włókninowe, uszkodzenia, odolejanie, ciekłe aerozole, filtracja
Keywords in English
fibrous filters, damages, liquid aerosols, filtration, removing oil droplets
Abstract in Polish
Poniższa praca poświęcona jest doświadczalnemu zbadaniu jak uszkodzenia filtra włókninowego wpływają na odolejanie powietrza. Podczas badań zajęto się kwestią wpływu różnego rodzaju defektów na sprawność filtracji oraz na spadek ciśnienia na przegrodzie. Praca składa się z dwóch zasadniczych części, z czego pierwszą stanowi część teoretyczna. Opisano w niej zagadnienie ciekłych aerozoli jakie stanowią kropelki oleju zawieszone w powietrzu. Następnie przedstawiono filtrację na filtrach włókninowych oraz podstawowe pojęcia opisujące ten proces. Przyjrzano się również procesowi w skali mikroskopowej, czyli mechanizmom wychwytywania cząstek przez pojedyncze włókna. Zostały również opisane parametry fibra włókninowego i materiały, które mogą posłużyć do ich produkcji. Następnie przedstawiono czynniki wpływające na sprawność filtracji. W drugiej części pracy opisano przeprowadzone badania. Przedstawiono stanowisko pomiarowe oraz metodologię pomiarów. Następnie zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań zarówno dla filtra płaskiego jak i cylindrycznego. Zbadano materiały o różnych grubościach włókien, zawierających różnego rozmiaru defekty, które miały zróżnicowane położenie, a nawet i kształt. Przetestowano filtr zawierające materiał brzegowy, który posiada rzadszą strukturę. Przyjrzano się również procesowi filtracji przy dwóch różnych prędkościach przepływu aerozolu. Ostatecznie powyższe badania pozwoliły na wyciągniecie wniosków.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Aleksandra Wójcik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9003

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8784a17ad6b2463b8ed39e5e483b2880/
URN
urn:pw-repo:WUT8784a17ad6b2463b8ed39e5e483b2880

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page