Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rationalization of transport services in a region on example of a company

Michał Marek Pietraszko

Abstract

This work is dedicated to PepsiCo’s products suitable transport variant issue in the area of Śląsk. Tere are three different variants presented in this work according to three means of transport: Renault Midlum, Iveco Daily and Iveco EuroCargo. To achive the best result of transport service there was used a computer program “Optymalizacja tras odwozu” (eng. trans. “Optimization of drop off routes”) by J. Leszczyński. After entering the transport task data, the program calculates 10 000 000 variants from which it chooses one solution. The aim of this work is rationalization of transport service of a chosen area where PepsiCo operates as well. To make it possible the transport task has been characterized, a proper mean of transport has been chosen and the transport routes for each variant have been planned and compared with each other. Basing on computer program “Optymalizacja tras odwozu” there is the most profitable transport plan for PepsiCo established taking into account a proper mean of transport and transport route. This work has been created basing on information gathered from literature and web sites data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Marek Pietraszko (FT) Michał Marek Pietraszko,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Racjonalizacja obsługi transportowej rejonu na przykładzie firmy
Supervisor
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
racjonalizacja, transport, PepsiCo, dystrybucja, praca przewozowa, środki transportu
Keywords in English
rationalization, transport, PepsiCo, distribution, transport work, means of transport
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona jest problematyce wyboru odpowiedniego wariantu przewozu produktów firmy PepsiCo, na terenie województwa śląskiego. W pracy przedstawione zostały warianty przewozu przy użyciu trzech różnych środków transportu drogowego: Renault Midlum, Iveco Daily oraz Iveco EuroCargo. Do uzyskania najlepszego wyniku obsługi transportowej zastosowano program „Optymalizacja tras odwozu” autorstwa J. Leszczyńskiego. Po wprowadzeniu danych zadania przewozowego, program oblicza 10 000 000 wariantów, z których wybiera wariant. Celem pracy była racjonalizacja obsługi transportowej wybranego rejonu, na m.in. terenie którego swoją działalność prowadzi firma PepsiCo. W tym celu scharakteryzowano zadanie przewozowe, dobrano odpowiedni środek transportowy oraz zaplanowano trasy przejazdu dla każdego wariantu i porównano je ze sobą. Na podstawie programu „Optymalizacja tras odwozu” ustalono najbardziej korzystny dla firmy PepsiCo plan przewozu uwzględniając odpowiedni środek transportu i trasę przejazdu. Praca powstała w oparciu o informacje zgromadzone na podstawie literatury oraz danych znajdujących się na stronach internetowych.
File
  • File: 1
    MP Praca Inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10346

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT876c40ef2de341ac81525335fa54a2d3/
URN
urn:pw-repo:WUT876c40ef2de341ac81525335fa54a2d3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page