Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Personalization of monitoring function in sport using the IoT platform supporting the container virtualization

Mateusz Patryk Szymanek

Abstract

The aim of this thesis was development of a solution to customize the tracking of user’s physical activity by container virtualization. A precise analysis of available technologies, included in the initial part of the work, led to the use of the Docker engine, which was used to maintain containers activated in the measuring device. Prepared software is being controlled by the user's application via wireless network, which covers the whole area of the sports complex. The system has been optimized to support 50 sports modules so it could be used in most team sports. The further part of this thesis contains results of performance tests, which were made to verify compliance of the designed solution with the Internet of Things convention. The last point of this thesis contains a summary of the whole work that have been carried out and conclusions formulated in regard of the initial assumptions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Patryk Szymanek (FEIT) Mateusz Patryk Szymanek,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wykorzystanie platformy IoT wspierającej rozwiązanie wirtualnego kontenera do personalizacji funkcji monitorowania w sporcie
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Docker, wirtualizacja, Internet Rzeczy, sport
Keywords in English
Docker, virtualization, Internet of Things, sport
Abstract in Polish
Praca dotyczy opracowania rozwiązania umożliwiającego monitorowanie aktywności fizycznej w zmienny sposób poprzez wirtualizację kontenerów. Dokładna analiza dostępnych technologii, zawarta w początkowej części pracy, doprowadziła do zastosowania silnika Docker, który został wykorzystany do obsługi kontenerów uruchamianych w urządzeniu pomiarowym. Sterowanie przygotowanym oprogramowaniem odbywa się z poziomu aplikacji użytkownika poprzez sieć bezprzewodową, która pokrywa cały obszar kompleksu sportowego. System został zoptymalizowany do obsługi 50 modułów sportowych, tak by możliwe było wykorzystanie go w większości dyscyplin zespołowych. W dalszej części pracy znajdują się wyniki testów wydajnościowych, które zostały wykonane w celu weryfikacji zgodności zaprojektowanego rozwiązania z konwencją Internetu Rzeczy. Ostatni punkt pracy zawiera podsumowanie wykonanej pracy oraz wnioski sformułowane względem początkowych założeń.
File
  • File: 1
    praca_inz_mateusz_szymanek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33323

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT875da4cdb4dc43429d87024a7448d186/
URN
urn:pw-repo:WUT875da4cdb4dc43429d87024a7448d186

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page