Electronic Student Identification Card and OpenPGP Integration.

Tomasz Kobylarz

Abstract

The goal of this project is to integrate applet compliant with OpenPOP standard on Electronic Student Identification Card. The hrst part introduccs the reader to smart card programmining, Electronic Student ID Card and OpenPCP standards. It contains information about programming environment, tools and worldwide standards. Second part represents implementation process of both applets according to obligatory standards. It describes Electronic Student ID Card client application and testing process. Final part is summary of achieved goals and evaluates possibilities of expanding project.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Tomasz Kobylarz (FEIT / IN)
Tomasz Kobylarz,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishIntegracja Elektronicznej Legitymacji Studenckiej z apletem OpenPGP
Supervisor Piotr Paweł Nazimek (FEIT / IN)
Piotr Paweł Nazimek,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000877
Keywords in PolishElektroniczna Legitymacja Studencka, OpenPCP, Java Card, karty inteligentne, aplet, kryptografia
Keywords in EnglishElectronic Student Identijcation Card, OpcnPGP, Java Card, smart cards, applet, cprytography
Abstract in PolishCelem pracy jest integracja na karcie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dodatkowej aplikacji zgodnej ze standardem OpenPGP. Pierwsza część wprowadza czytelnika w tematykę programowania kart inteligentnych oraz standardów ELS i OpenPCP. Zawiera informacje na temat środowisk, narzędzi oraz sandardów. Druga część przedstawia proces imptenientacji apletu ELS oraz OpenPOP zgodnie z obowiązującymi standardami. Dodatkowo opisuje aplikację klienta do zarządzania ELB i przeprowadzone testy. ‘ Ostatnie rozdzialy podsumowują realizację założonego celu, oceniają przydatność oraz możliwości rozwoju pracy.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?