Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Economic analysis company on example CD Projekt 2013-2017

Mateusz Kołodziejczyk

Abstract

The Goal of this thesis are conducting and presenting the financial and economic analysis CD PROJEKT S.A. company given the wide range of the complexity theme are also show theoretical aspect of financial and economic analysis. The graduation thesis is composed of three chapters. First chapter reviews basic issues of financial analysis. Chapter two focused on using ratio analysis in company. Chapters three contain ratio analysis of CD PROJEKT S.A. Company in years 2013-2017
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Mateusz Kołodziejczyk (CESS) Mateusz Kołodziejczyk,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie CD Projekt 2013-2017
Supervisor
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza ekonomiczna, analiza wskaźnikowa
Keywords in English
economic analysis, ratio analysis
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie i przedstawienie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa CD PROJEKT S.A.. Ze względu na złożoność tematyki w pracy przedstawiono również teoretyczne aspekty analizy ekonomiczno-finansowej. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej części przedstawiono podstawowe zagadnienia analizy finansowej. Przedmiotem części drugiej jest przybliżenie analizy wskaźnikowej jako narzędzia badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Trzecia część pracy zawiera analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa CD PROJEKT S.A. w latach 2013-2017.
File
  • File: 1
    Mateusz_Kołodziejczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30547

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT86e73b0a983342269c7d1e440268edc6/
URN
urn:pw-repo:WUT86e73b0a983342269c7d1e440268edc6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page