Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Perpetual usufruct in Poland

Agnieszka Żytyniec

Abstract

The thesis discusses the issues concerning the question of perpetual usufruct in Polish law. On the basis of the interpretation of the law regulations in force, it was possible to identify issues serving as guidelines to make these regulations more precise. They include, among others: revision of fees for the perpetual usufruct, changing the agreement concerning the perpetual usufruct, repudiating the fee for perpetual usufruct and changing the perpetual usufruct into proprietorship. In spite of difficulties related to the functioning of the perpetual usufruct, it still seems to be an appealing way of using of property. It is beneficial both to the perpetual user, as well as the owner of the property.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Żytyniec (FASS) Agnieszka Żytyniec,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wybrane aspekty użytkowania wieczystego
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
użytkowanie wieczyste, nieruchomość
Keywords in English
perpetual usufruct, property
Abstract in Polish
Tematyka niniejszej pracy porusza kwestie związane z funkcjonowaniem prawa użytkowania wieczystego w polskim systemie prawnym. W oparciu o interpretacje obowiązujących przepisów prawnych możliwe było zidentyfikowanie zagadnień stanowiących swojego rodzaju wyznaczniki dla podjęcia odpowiednich czynności w celu doprecyzowania zapisów zawartych w przepisach prawa. Należy do nich m.in.: kwestia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zmiana zapisów umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego czy też przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pomimo trudności związanych z funkcjonowaniem tego prawa w praktyce, okazuje się, że instytucja ta, pomimo upływu lat, w dalszym ciągu wydaje się być atrakcyjną formą korzystania z nieruchomości, która w swojej formie przynosi korzyści zarówno podmiotowi będącemu użytkownikiem wieczystym jak i właścicielowi nieruchomości.
File
  • File: 1
    Agnieszka Żytyniec.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13492

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT86e0aed6d2a7498e8a8b26fc4735c5f2/
URN
urn:pw-repo:WUT86e0aed6d2a7498e8a8b26fc4735c5f2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page