Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of full suspension downhill bike frame

Tomasz Jan Seruga

Abstract

This study entitled „Design of full suspension downhill bike frame” presents design of bike frame which meets the requirements posed by dangerous downhill competitions routes. Frame geometry refers to modern solutions. Suspension kinematics was developed based on computer simulations and final characteristics are coincide with the assumption about progressivity. In the next step 3D model was created for strength analysis purposes. Material data from producers was used and strength tests were prepared according to the ISO standard. Downhill bike frame passed the tests with a positive result which proves high strength quality. This fact indicates a successful engineering design process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Jan Seruga (FACME) Tomasz Jan Seruga,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt ramy roweru zjazdowego z zawieszeniem
Supervisor
Jarosław Pankiewicz (FACME/IMDF) Jarosław Pankiewicz,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Zbigniew Dąbrowski (FACME/IMDF) Zbigniew Dąbrowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2137
Reviewers
Jarosław Pankiewicz (FACME/IMDF) Jarosław Pankiewicz,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Mańkowski (FACME/IMDF) Jarosław Mańkowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Zawieszenie w rowerze górskim2. Kinematyka zawieszenia3. Rama roweru zjazdowego4. Analiza wytrzymałościowa5. Metoda elementów skończonych
Keywords in English
1. Mountain bike suspension2. Suspension kinematics3. Downhill bike frame 4. Strenght analysis5. Finite element analysis
Abstract in Polish
W niniejszej pracy pt. „Projekt ramy roweru zjazdowego z zawieszeniem” wykonano projekt ramy rowerowej, spełniającej wymogi stawiane przez niebezpieczne trasy zawodów zjazdowych. Geometria ramy nawiązuje do współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowano kinematykę systemu zawieszenia w oparciu o symulacje komputerowe, a otrzymane charakterystyki pokrywają się z założeniami o progresywnej pracy systemu. W następnym kroku stworzono model przestrzenny na potrzeby badań wytrzymałościowych. Skorzystano z danych materiałowych udostępnionych przez producentów, natomiast procedury testowe sporządzono według branżowej normy. Zaprojektowana rama przeszła testy z wynikiem pozytywnym, co świadczy o wysokiej wytrzymałości jaką osiągnięto w procesie projektowania inżynierskiego.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_tomasz_seruga_259403.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33613

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT86bb013fe0034162b6e1f1a59822fb6f/
URN
urn:pw-repo:WUT86bb013fe0034162b6e1f1a59822fb6f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page