Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sources of European Union law

Joanna Beata Tabaka

Abstract

In this BA thesis, there is a description of the genesis of the European Union, its main institutions and competences and sources of the European Union law. Due to this one can see how the European Union functions and on which bases it works. Moreover, one can make out how particular Treaties have changed the European Union. Very crucial issue is that in the European Union there is a hierarchy of legislative acts, which has a great impact on legislations of member states. Furthermore, there is a detailed description of the whole process of implementing the European Union law to the Polish legislation. The main aim of this thesis is to analyse if this process is conducted in a consistent and effective way in Poland. In order to attain this aim I based my analysis on legal provisions of the primary and secondary legislation, verdicts of the Court of Justice of the European Union and also on legal privisions which are in force in Poland. Legal provisions mentioned above describe the process and techniques of the implementation of the European Union law to the legislation of the member state.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Joanna Beata Tabaka (FASS) Joanna Beata Tabaka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Źródła prawa Unii Europejskiej
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Źródła prawa Unii Europejskiej, traktaty, polski porządek prawny, przepisy prawa unijnego pierwotnego i wtórnego, implementacja.
Keywords in English
Sources of the European Union law, Treaties, Polish legislation, legal provisions of the primary and secondary legislation of the European Union, implementation.
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono genezę Unii Europejskiej, jej główne instytucje oraz ich kompetencje, źródła prawa Unii Europejskiej. Dzięki temu można zobaczyć jak funkcjonuje Unia Europejska i na jakich zasadach działa, ale również to jak poszczególne traktaty zmieniły Unię Europejską. Istotną kwestią jest fakt, że w Unii Europejskiej istnieje hierarchia aktów prawnych, która ma ogromne znaczenie dla prawodawstwa państw członkowskich. Ponadto, w sposób szczegółowy został ukazany proces wprowadzania prawa unijnego do polskiego porządku prawnego oraz poddano analizie czy przebiega on w sposób spójny i efektywny w Rzeczpospolitej. Do osiągnięcia tego celu posłużyły przepisy prawa unijnego pierwotnego i wtórnego, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także przepisy prawne obowiązujące w Polsce. Wyżej wymienione akty prawne opisują jak wygląda procedura oraz sposoby implementacji przepisów prawnych do porządku prawnego kraju członkowskiego.
File
  • File: 1
    J. Tabaka Zrodla prawa UE.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12521

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT86a7e3bcf40349b19794533ce2da5409/
URN
urn:pw-repo:WUT86a7e3bcf40349b19794533ce2da5409

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page