Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Measuring stand for measurement of fibers using optical reflectometry methods

Zofia Mirosława Walczewska

Abstract

The main goal of this thesis was development of a measurement setup for characterization of optical fibers using the optical time domain reflectometry method. The theoretical introduction explains the background of optical reflectometry such as the Rayleigh backscattering effect and Fresnel reflections along an optical fiber link. The practical part describes the design, assembly and testing of the measurement setup consisting of a transmitter system, a fiber coupler, photodetectors and an oscilloscope, as well as the algorithm of data analysis implemented in a Matlab programme. Test measurements performed using the developed setup proved its correct functionality – the calculated values of attenuation were very close to the reference values obtained with a commercially available reflectometer. Furthermore, the influence of changing the number of averaging samples and the width of the pulse on the recorded signal was also analyzed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zofia Mirosława Walczewska (FEIT/MO) Zofia Mirosława Walczewska,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Stanowisko pomiarowe do badań światłowodów metodą reflektometrii optycznej
Supervisor
Stanisław Tomasz Stopiński (FEIT/MO) Stanisław Tomasz Stopiński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stanisław Tomasz Stopiński (FEIT/MO) Stanisław Tomasz Stopiński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Konrad Markowski (FEIT) Konrad Markowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
praca inżynierska, światłowody, reflektometria optyczna w dziedzinie czasu, reflektometr optyczny, OTDR, zjawisko wstecznego rozpraszania Rayleigha, stanowisko pomiarowe
Keywords in English
fibers, optical fibers, optical reflectometry, optical time domain reflectometry, Rayleigh backscattering effect, measuring stand
Abstract in Polish
Podstawowym celem niniejszej pracy jest opracowanie stanowiska pomiarowego do badań światłowodów włóknowych metodą reflektometrii optycznej w dziedzinie czasu. Wprowadzenie teoretyczne zawiera opis zasady działania reflektometru optycznego w dziedzinie czasu, która bazuje na zjawiskach rozpraszania wstecznego Rayleigha i odbić fresnelowskich występujących w torach światłowodowych. W ramach części praktycznej zostało zaprojektowane, zestawione i przetestowane stanowisko pomiarowe, składające się z układu nadawczego, sprzęgacza, fotodetektorów i oscyloskopu, jak również został opracowany program w środowisku Matlab do analizy uzyskiwanych danych pomiarowych. Przeprowadzone w ramach pracy pomiary testowe potwierdziły poprawne działanie stanowiska – wyznaczane wartości tłumienności światłowodów włóknowych były bliskie wartościom referencyjnym, uzyskanym komercyjnie dostępnym reflektometrem. Przeprowadzono również analizę wpływu podstawowych parametrów pomiaru, takich jak liczba uśrednień i szerokość impulsu pomiarowego na uzyskiwane wyniki.
File
  • File: 1
    ZofiaWalczewska_PracaDyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35984

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT869383db475f4438922c1b80021800c4/
URN
urn:pw-repo:WUT869383db475f4438922c1b80021800c4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page