Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of remote control testing of station for drive SINAMICS S120

Rafał Piotr Rudnicki

Abstract

The testing place was designed for didactic purpose for maintenance service team in B/S/H company, to allow better familiarization with the applied solutions used during production process of refrigerators. Production machines largely use applications with frequency converters SINAMICS S120 series. Through appropriate algorithms implemented in the PLC, they are used for fast and precise positioning of feeders, bending material or transporting products. The testing place contains all the elements necessary to simulate the sample application used on the premises of the plant. Using the testing place maintenance service staff will learn the methods of failure diagnostics of control components, thanks to which the analysis of real production stops is performed more efficiently and more effective. The station includes a Siemens S7-300 PLC controller, which contains a complete SINAMICS drive control algorithm. Using the appropriate communication telegram, the signals are sent and received from the central unit of the drive. Control commands are issued using the HMI. As an administrator or service we can include motion sequences, read errors and the resulting process, or perform diagnostics. The security system is integrated directly into the inverter logic and enables the safe operation of the stop position and motion of the motor at any time. All components are connected by means of the PROFINET bus to which the Access Point has been connected enabling wireless control panel operation via the Sm @ rt Client application. The application allows remote access to the visualization from the level of a mobile device equipped with the Android system. During the failure, the remote access is extremely important especially in those applications where the operator cannot see exactly performed operations. The use of remote control panel allows full control of performed operations such as homing drive, or check the actual position of the mechanism.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Piotr Rudnicki (FM) Rafał Piotr Rudnicki,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt zdalnego sterowania stanowiskiem testowym napędu Sinamics S120
Supervisor
Igor Korobiichuk (FM/IACR) Igor Korobiichuk,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Igor Korobiichuk (FM/IACR) Igor Korobiichuk,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Zbigniew Seta (FM/IACR) Zbigniew Seta,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
SINAMICS S120, serwonapęd, pozycjonowanie
Keywords in English
SINAMICS S120, servo drive, positioning
Abstract in Polish
Stanowisko testowe zostało zaprojektowane w celach dydaktycznych dla służb utrzymania ruchu w firmie B/S/H Sp. z o.o. , aby umożliwić lepsze zapoznanie z zastosowanymi rozwiązaniami użytymi podczas procesu produkcji lodówko-zamrażarek. Maszyny produkcyjne w dużym stopniu wykorzystują aplikacje zawierające przekształtniki częstotliwości serii SINAMICS S120. Poprzez odpowiednie algorytmy zaimplementowane w sterowniku PLC wykorzystuje się je do szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania podajników, gięcia materiału czy transportu wyrobów. Stanowisko testowe zawiera wszystkie elementy niezbędne do symulacji przykładowej aplikacji stosowanej na terenie zakładu. Wykorzystując stanowisko testowe służby utrzymania ruchu zapoznają się z metodami diagnostyki awarii podzespołów sterowania, dzięki czemu analiza prawdziwych zatrzymań produkcyjnych jest wykonywana sprawniej i bardziej efektowanie. W skład stanowiska wchodzi sterownik PLC Siemens S7-300, który zawiera kompletny algorytm sterowania napędem SINAMICS. Wykorzystując odpowiedni telegram komunikacyjny sygnały są wysyłane i odbierane z jednostki centralnej napędu. Komendy sterowania są wydawane przy pomocy panelu HMI. Mając uprawnienia administratora czy obsługi możemy załączyć sekwencje ruchu, odczytać powstałe błędy oraz przebieg procesu, lub wykonać diagnostykę . System bezpieczeństwa jest zintegrowany bezpośrednio w logice przekształtnika i umożliwia bezpieczne eksploatowanie stanowiska oraz zatrzymania ruchu silnika w każdym momencie. Wszystkie komponenty są połączone przy pomocy magistrali PROFINET, do której podłączony został Access Point umożliwiający bezprzewodową obsługę panelu sterującego poprzez aplikację Sm@rt Client. Aplikacja pozwala na zdalny dostęp do wizualizacji stanowiska z poziomu urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android. W trakcie wystąpienia awarii, zdalny dostęp jest niezwykle ważny szczególnie w tych aplikacjach, gdzie z poziomu panelu operatorskiego nie widzimy dokładnie wykonywanych czynności. Wykorzystanie zdalnego panelu pozwala na pełną kontrolę wykonywanych operacji takich jak bazowanie napędu, czy sprawdzenie poprawności działania mechanizmu.
File
  • File: 1
    279635_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36476

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8668867176954a28bf7adb77afe45b7c/
URN
urn:pw-repo:WUT8668867176954a28bf7adb77afe45b7c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page