Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

LAPIDARIUM BY THE VISTULA RIVER IN WARSAW - Exhibition space for objects from the bottom of the Vistula River

Artur Przemysław Jóźwik

Abstract

The subject of the project is a Lapidarium located between Gdański Bridge and the Railway Bridge near the citadel. The facility is a response to the need for the exposure of monuments "treasures" extracted from the bottom of the Vistula River. Antique items come from different periods of history, above all, these are stolen by the Swedes eighteenth-century marble elements of architectural decoration. The objects from 7 years are stored in a police warehouse which belongs to Port Prague. Due to the specific nature of the future exhibits it was decided to create an unusual exhibition space with the additional function of promoting Warsaw. The tower of the facility there is an office for the Promotion Centre of Warsaw. The selected location is a transportation hub, so the additional function heightening the role of the hub is a vaporetto stop located on level -1. At level 0 runs Wisłostradaand there is a bus stop _. Next to the lane a bicycle path was marked. At level 1, a tram line is carried along with a stop, along it stretches a bicycle path and a pedestrian bridge going across the river. Level 2 is a four-lane roadway which is a part of the city ring road and a railway line. In the exhibition space of the lapidarium there are mainly stones taken from the bottom of the Vistula River by archaeologist Hubert Kowalski. Most of these are elements of architectural decoration from Kazimierzowski Palace. The largest and most numerous decorations are just art for the art, the restored staircase is fully functional. extracted from elements from the external staircase of the Villa Regia Palace. The main element of the lapidarium exhibition is a partial reconstruction of the portion of the staircase. The idea of restoring this element is to raise the visibility of reconstruction in a way that is visible to the east, the glass façade of the lapidarium. In addition, the exposure is not just art for the art, the restored staircase is fully functional.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Przemysław Jóźwik (FA) Artur Przemysław Jóźwik,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
LAPIDARIUM NAD WISŁĄ W WARSZAWIE - MIEJSCE EKSPOZYCJI OBIEKTÓW Z DNA WISŁY
Supervisor
Radosław Achramowicz (FA) Radosław Achramowicz,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001372/L
Reviewers
Ryszard Rogala (FA) Ryszard Rogala,, Faculty of Architecture (FA) Radosław Achramowicz (FA) Radosław Achramowicz,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Lapidarium, Promocja Warszawy, Przystanek tramwaju wodnego, Wisła
Keywords in English
Lapidarium, Promotion Centre of Warsaw, Water tram stop, Vistula
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt Lapidarium zlokalizowanego pomiędzy Mostem Gdańskim a Mostem Kolejowym przy cytadeli. Obiekt jest odpowiedzią na potrzebę ekspozycji zabytków „skarbów” wydobytych z dna Wisły. Przedmioty zabytkowe pochodzą z różnych okresów historii, przede wszystkim są to skradzione przez Szwedów XVIII-wieczne marmurowe elementy dekoracji architektonicznej. Obiekty od 7 lat przechowywane są w magazynie policyjnym Portu Praskiego. Z uwagi na specyficzny charakter przyszłych eksponatów zdecydowano o stworzeniu nietypowej przestrzeni ekspozycyjnej o dodatkowej funkcji promocji Warszawy. W wieży obiektu znajduje się siedziba biura Centrum Promocji Warszawy. Wybrana lokalizacja stanowi węzeł komunikacyjny, dlatego dodatkową funkcją potegującą rolę węzła komunikacyjnego stanowi przystanek tramwaju wodnego zlokalizowany na poziomie -1. Na poziomie 0 przebiega Wisłostrada, znajduje się tutaj przystanek autobusowy Obok pasa jezdni wytyczona została ścieżka rowerowa. Na poziomie 1 poprowadzona jest linia tramwajowa wraz z przystankiem, wzdłuż niej rozciąga się ścieżka rowerowa i piesza kładka na drugą stronę rzeki. Poziom 2 stanowi czteropasmowa jezdnia będąca częścią obwodnicy śródmiejskiej oraz trasa kolejowa. W przestrzeni ekspozycyjnej lapidarium znajdują się głównie kamienie wyłowione z dna Wisły przez archeologa Huberta Kowalskiego. W większości są to elementy architektonicznej dekoracji Pałacu Kazimierzowskiego. Największymi i najliczniej wydobytymi dekoracjami są elementy zewnętrznej klatki schodowej Pałacu Villa . Głównym elementem wystawy lapidarium jest częściowa rekonstrukcja fragmentu klatki schodowej. Idea odtworzenia tego elementu polega na wyeksponowaniu rekonstrukcji w taki sposób aby była widoczna na wschodniej, szklanej elewacji lapidarium. Dodatkowo ekspozycja nie jest jedynie sztuką dla sztuki, odtworzona klatka schodowa jest w pełni funkcjonalna.
File
  • File: 1
    255864_opis_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11413

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT860aa9d137354b78a097f205737e36a3/
URN
urn:pw-repo:WUT860aa9d137354b78a097f205737e36a3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page