Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project management using the selected methodology - a case study

Ewelina Burkowska

Abstract

Niniejsza praca dyplomowa pod tytułem „ Zarządzanie projektami przy wykorzystaniu wybranej metodyki – studium przypadku” dotyczy wykorzystania metodyk zarządzania projektami w różnych dziedzinach. W pracy zaprezentowano podstawowe pojęcia używane w tematyce związanej z zarządzaniem projektami. Scharakteryzowano najpopularniejsze metodyki używane w administracji i biznesie takie jak PMIBoK, PRINCE2 oraz SCRUM. Przeanalizowano a następnie opisano przykłady praktycznych realizacji projektów w Urzędzie Miasta Bydgoszcz, banku ING oraz w Biurze do spraw Indian. Dzięki zaprezentowanym przykładom, ukazano iż każda z opisanych metodyk może być dostosowana do projektów bez względu na kraj, w którym jest realizowana oraz sektor realizacji projektu. Dzięki temu do każdego projektu można dobrać odpowiednią metodykę, która w znacznym stopniu zmniejsza możliwość niepowodzenia projektu oraz pozwala na szybkie reagowanie na błędy i opóźnienia w danym projekcie.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ewelina Burkowska (FASS) Ewelina Burkowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zarządzanie projektami przy wykorzystaniu wybranej metodyki – studium przypadku
Supervisor
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
zarządzanie projektami PRINCE2 SCRUM PMBoK
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka-EwelinaBurkowska w.o.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13165

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT85faf78ac7b849839014c847b33f5c04/
URN
urn:pw-repo:WUT85faf78ac7b849839014c847b33f5c04

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page