Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Approaches, methods and techniques of property valuation as a guarantee of corrects estimate value of the property

Weronika Łuczyk

Abstract

The subject of this thesis is „approaches, methods and techniques of property valuation as a guarantee of corrects estimate value of the property”. The first chapter presents general aspects of property valuation. Initially, the concept of real estate was clarified. Then presented the features of real estate that affect the value of the property. At the end of this chapter have been defined, real estate values, market value, replacement value, cadastral value, and mortgage banking. In the second chapter presents approaches to the valuation of real estate, along with methods and techniques depending on these approaches. First, the comparative approach to pair comparison, average price correction and market statistical analysis was characterized. Then the income approach, followed by the investment method and the profit method, and the techniques of simple capitalization and discounting of income streams. Cost approach with method: replacement and replacement costs, detailed technique, integrated elements and indicator elements. Finally, a mixed approach with the residual approach, decommissioning costs and land appraisal indicators. The third chapter presents examples of obligatory, conditional and optional valuation of real estate, which is caused by the need to estimate resulting from the law. In the next part of this chapter, based on the jurisprudence of administrative courts, the most common errors in property valuation and the possibility of avoiding them have ben discussed. In the last part was the issue raised dealt with the problem that arises from discrepancies in the jurisprudence of administrative courts regarding the property valuation of an appraisal report by a professional organization of property appraiser.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Weronika Łuczyk (FASS) Weronika Łuczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Podejścia, metody i techniki wyceny jako gwarancja prawidłowego oszacowania wartości nieruchomości
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
nieruchomość, wycena nieruchomości, podejścia, metody, techniki, wartość nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy
Keywords in English
real estate, property valuation, approaches, methods, techniques, value of the property, property valuer
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy są „podejścia, metody i techniki wyceny jako gwarancja prawidłowego oszacowania wartości nieruchomości”. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione ogólne aspekty dotyczące wyceny nieruchomości. Na początku zostało wyjaśnione pojęcie nieruchomości. Następnie przedstawione cechy nieruchomości, które mają wpływ na wartość nieruchomości. Natomiast na koniec tego rozdziału zostały zdefiniowane wartości nieruchomości, czyli wartość rynkowa, odtworzeniowa, katastralna, bankowo-hipoteczna. W drugim rozdziale zostały przedstawione podejścia do wyceny nieruchomości, a wraz z nimi metody i techniki w zależności od tych podejść. Jako pierwsze zostało scharakteryzowane podejście porównawcze z metodą porównywania parami, korygowania ceny średniej i analizą statystyczną rynku. Następnie podejście dochodowe, a w nim metoda inwestycyjna i metoda zysków oraz techniki: kapitalizacji prostej i dyskontowania strumieni dochodów. Podejście kosztowe z metodą: kosztów odtworzenia i zastąpienia, techniką: szczegółową, elementów scalonych i wskaźnikową. Na koniec podejście mieszane z metodą: pozostałościową, kosztów likwidacji oraz wskaźników szacunkowych gruntów. W trzecim rozdziale zostały przedstawione przykłady obowiązkowej, warunkowej i fakultatywnej wyceny nieruchomości, która wywołana jest potrzebą szacowania wynikającą z przepisów prawa. W następnej części tego rozdziału na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych zostały omówione najczęściej popełniane błędy w wycenie nieruchomości oraz możliwość ich uniknięcia. Na koniec został poruszony problemem jaki wynika z rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, dotyczący dokonania oceny operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.
File
  • File: 1
    Weronika_Łuczyk_praca_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35113

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT85e13c1523fb4deb955658a53d0fc65e/
URN
urn:pw-repo:WUT85e13c1523fb4deb955658a53d0fc65e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page