Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce

Magdalena Sosnowska

Abstract

The aim of this thesis was to investigate the effect of computerization of public administration in Poland. But to describe this phenomenon, it was necessary to start by getting to know the history of the Internet and discuss its growing impact on society, both in Poland and around the world. Presented ePUAP platform constitutes a new form of contact with the administration and related terms, eg. The electronic signature, trusted profile, electronic document or electronic Registry Box. Discussed were also two reports describing the results of research on e-government: report of NIK from 2016 and the Ministry of Administration and Digitization of 2014. The thesis also includes own research, which shows that it still only a small percent of the population uses e-government. This is due both, to a lack of trust this innovative form of contact with the administration, as well as the still inconvinient regulations requiring phisical presence in the facility office. However thesis, shows how big changes were introduced in recent years in terms of computerization of the state, which gives hope to meet the demands of petitioners in the coming years and to convince them to use the innovations offered by the state.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Magdalena Sosnowska (WAiNS) Magdalena Sosnowska Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Informatyzacja administracji publicznej w Polsce
Promotor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (WAiNS/ZNAiBA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
15-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Helena Bulińska-Stangrecka (WAiNS/ZPGiPG) Helena Bulińska-Stangrecka Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (WAiNS/ZNAiBA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
administracja publiczna, informatyzacja, e-administracja, e-PUAP, cyfryzacja
Słowa kluczowe w języku angielskim
public administration, computerization, e-administration, e-PUAP, digitization
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy dyplomowej było poznanie wpływu informatyzacji na administrację publiczną w Polsce. Aby jednak opisać to zjawisko, należało zacząć od poznania historii Internetu i omówienia jego coraz większego wpływu na społeczeństwo, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Przedstawiona została platforma ePUAP stanowiąca nową formę kontaktu z urzędem oraz związane z nią pojęcia takie jak np. podpis elektroniczny, profil zaufany, dokument elektroniczny czy elektroniczna skrzynka podawcza. Omówione zostały także dwa raporty opisujące wyniki badań dotyczących e-administracji: Raport NIKu z 2016 roku oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 2014 roku. Praca zawiera również badania własne, z których wynika, iż wciąż jedynie niewielki procent społeczeństwa korzysta z eadministracji. Wynika to zarówno z braku zaufania do tej innowacyjnej formy kontaktu z urzędem, jak i z wciąż niedopasowanych przepisów, wymagających osobistego stawiennictwa w placówce urzędu. Praca licencjacka pokazuje jednak, jak wielkie zmiany wprowadzono w ostatnich latach w kwestii informatyzacji państwa, co daje nadzieję na sprostanie wymaganiom petentów w ciągu najbliższych lat i przekonanie ich do korzystania z innowacji oferowanych przez państwo.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Informatyzacja Administracji publicznej w Polsce.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13072

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT85d6fc28d2ca4ac6813bb4bfe2e022a4/
URN
urn:pw-repo:WUT85d6fc28d2ca4ac6813bb4bfe2e022a4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony