Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of a vision system in pedestrian traffic management at the crossing with traffic lights

Kamil Łukasz Bogacz

Abstract

The aim of this thesis was to develop concept of using a vision system to manage pedestrian traffic at the pedestrian crossing with traffic lights and to create procedures for automatic vision detection of pedestrians which allows to control traffic lights at the pedestrian crossing. At the beginning of the work, an analysis of the use of vision systems in urban infrastructure was presented along with a comparison of the existing technical and organizational solutions for pedestrian crossings. Next, the concept and principle of operation of a pedestrian control system with the help of information obtained with the use of a vision system was presented. Further on, the focus was on the analysis of selected methods of video detection of objects in order to select the best method for detecting human silhouettes in the image. The main element of this thesis was to develop procedures that would allows automatic vision detection of pedestrians. Programming works were performed in Matlab environment with the use of Image Processing Toolboxes and Computer Vision System Toolbox. The developed procedures were tested with the use of images showing pedestrians in front of and at pedestrian crossings with traffic lights.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Łukasz Bogacz (FACME) Kamil Łukasz Bogacz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wykorzystanie systemu wizyjnego w zarządzaniu ruchem pieszych na przejściu z sygnalizacją świetlną
Supervisor
Jacek Dybała (FACME/IV) Jacek Dybała,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2112
Reviewers
Jacek Dybała (FACME/IV) Jacek Dybała,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Szymon Gontarz (FACME/IV) Szymon Gontarz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Przetwarzanie i analiza obrazów2. System wizyjny3. Wykrywanie pieszych
Keywords in English
1. Image Processing and Analysis2. Vision system3. Pedestrian detection
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie koncepcji wykorzystania systemu wizyjnego do zarządzania ruchem pieszych na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz utworzenie procedur automatycznej wizyjnej detekcji przechodniów umożliwiających sterowanie sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych. W pierwszej części pracy zaprezentowano analizę zastosowania systemów wizyjnych w infrastrukturze miejskiej wraz z porównaniem obecnie istniejących rozwiązań techniczno-organizacyjnych przejść dla pieszych. Następnie przedstawiona została koncepcja oraz zasada działania systemu sterującego ruchem pieszych przy pomocy informacji uzyskanych przy pomocy systemu wizyjnego. W dalszej części skupiono się na analizie wybranych metod wizyjnej detekcji obiektów w celu wybrania najlepszej metody do wykrywania sylwetek ludzkich znajdujących się na obrazie. Głównym elementem pracy było opracowanie procedur, które umożliwiałyby automatyczną wizyjną detekcję przechodniów. Prace programistyczne zostały wykonane w środowisku Matlab z wykorzystaniem przyborników Image Processing Toolbox oraz Computer Vision System Toolbox. Opracowane procedury zostały przetestowane z wykorzystaniem obrazów przedstawiających pieszych znajdujących się przed i na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
File
  • File: 1
    1110855.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33529

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT85c6943e784b4b1ca35a830a0c16aa4e/
URN
urn:pw-repo:WUT85c6943e784b4b1ca35a830a0c16aa4e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page