Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Surface modification of selected fragments of special steels used in surgery

Aleksandra Sowa

Abstract

The purpose of the work was to modify the surface for selected fragments of special steels used in laser surgery. The work contains two main parts - descriptive and practical. The first part describes the basic issues regarding the modification and regeneration of the surface. The main methods of welding methods for regeneration and surface modification were also discussed, as well as information on materials used for the above-mentioned activities. In the second part, however, changes in the structure of welded materials were analyzed, as a part of which metographic examinations were carried out using scanning and optical microscopy, then conclusion were presented based on the information.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Sowa (FPE) Aleksandra Sowa,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Modyfikacja powierzchni wybranych fragmentów stali specjalnych stosowanych w chirurgii
Supervisor
Jerzy Jakubowski (FPE/IoMP) Jerzy Jakubowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Jakubowski (FPE/IoMP) Jerzy Jakubowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Dariusz Golański (FPE/IoMP) Dariusz Golański,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Inżynieria powierzchni, stale specjalne, lasery półprzewodnikowe, narzędzia chirurgiczne, chirurgia
Keywords in English
Surface engineering, special steels, semiconductor lasers, surgical tools, surgery
Abstract in Polish
Celem pracy była modyfikacja powierzchni dla wybranych fragmentów stali specjalnych stosowanych w chirurgii za pomocą lasera. W pracy zostały zawarte dwie główne części-opisowa oraz praktyczna. W pierwszej części zostały opisane podstawowe zagadnienia dotyczące modyfikacji oraz regeneracji powierzchni. Zostały omówione również główne metody spawalniczych metod regeneracji oraz modyfikacji powierzchni, jak również zawarto informacje dotyczące materiałów stosowanych do wyżej wymienionych czynności. W drugiej części natomiast analizowano zmiany struktury napawanych materiałów, w ramach czego zostały przeprowadzone badania metalograficzne przy pomocy mikroskopu skaningowego oraz optycznego, a następnie na podstawie zebranych informacji zostały przedstawione wnioski.
File
  • File: 1
    Aleksandra_Sowa_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35290

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT85664ea702094856a11743c24ae8768d/
URN
urn:pw-repo:WUT85664ea702094856a11743c24ae8768d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page