Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of renovation and modernization of a historic townhouse

Marta Sokołowska

Abstract

The subject of the thesis project is the renovation and modernization of a historic townhouse Grodzka Street 8 in Plock. The building located in the area of conservation protection consists of three parts: the outbuildings front from the street. Grodzka and outbuildings east and west, located in the courtyard. The introductory part presents the problem of revitalization of Old Town in Plock and specification of historic buildings. The main problem of this work was to develop a new system of architectural and functional. This study was preceded by an inventory object and the evaluation of the technical condition of its components, based on which have been put forward proposals that the object requires a very large range of repair work. Made project involves leaving the front elevation from the street. Grodzka and the demolition and reconstruction of outbuildings preserving their original form with characteristic elements such as Jewish Sukkah Booth. As part of the thesis was made and presented: - design ceilings between storey - design the roof structure of the building front. - drawings of architectural design
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Sokołowska (FCEMP) Marta Sokołowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt remontu i modernizacji zabytkowej kamienicy
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budynek zabytkowy, renowacja muru, remont budynku
Keywords in English
historic building, renovation of the wall, renovation of the building
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt remontu i modernizacji zabytkowej kamiennicy przy ulicy Grodzkiej 8 w Płocku. Budynek znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej składa się z trzech części: budynku frontowego od strony ul. Grodzkiej oraz zlokalizowanych w podwórzu oficyn wschodniej i zachodniej. W części wstępnej przedstawiono problem rewitalizacji Starego Miasta w Płocku oraz specyfikę obiektów zabytkowych. Zasadniczym problemem pracy było opracowanie projektu remontu i modernizacji budynku w nowym układzie architektoniczno-funkcjonalnym. Opracowanie to zostało poprzedzone inwentaryzacją obiektu oraz oceną stanu technicznego jego elementów, na podstawie której wysunięte zostały wnioski, iż obiekt wymaga bardzo dużego zakresu prac remontowych. Wykonany projekt zakłada pozostawienie frontowej elewacji od strony ul. Grodzkiej oraz rozbiórkę, a następnie odbudowę oficyn zachowując ich pierwotną formę wraz z charakterystycznymi elementami, takimi jak Kuczka Żydowska. W ramach pracy dyplomowej wykonano i przedstawiono: - projekt stropów między kondygnacyjnych, - projekt więźby dachowej budynku frontowego, - rysunki architektoniczno-konstrukcyjne.
File
  • File: 1
    253766_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11533

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8535b013d7ec4be595e4b3bbd0afd0fe/
URN
urn:pw-repo:WUT8535b013d7ec4be595e4b3bbd0afd0fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page