Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimising a company's transport services on the example of company

Patrycja Karolina Marcinkowska

Abstract

This work was dedicated to improve transport service in the XXX S.A. company. The aim of the study was to obtain the shortest route for a vehicle with a capacity of 3.5 tones servicing customers. For the purpose of the research the traveling salesman problem, the company organization and the rules for the implementation of transport tasks were characterized. The transport service improvement was performed in three variants. In the first variant, the current company’s transportation system was presented. In the second variant the current routes of vehicles servicing customers were optimized with the usage of PTV MAP&GUIDE computer program. In the third variant author had proposed the new location of the distribution warehouse. For the new location the optimal vehicles routes were also obtained with the usage of computer program. For the correct transportation costs calculation, the drivers working hours were defined. The study also presents the characteristics and the methodology of the road transport costs calculation. As a result, the total transportation cost in the first variant was 2596,47 PLN, in the second variant - 2397,96 PLN, and 2368,22 PLN in the third variant. Following that comparative analysis it be concluded that in this case it is better to setup the new location of the distribution warehouse.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Karolina Marcinkowska (FT) Patrycja Karolina Marcinkowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt usprawnienia obsługi transportowej wybranego przedsiębiorstwa
Supervisor
Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Piotr Woźnica (FT/DTI) Piotr Woźnica,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, dystrybucja, problem komiwojażera
Keywords in English
transport, distribution, the travelling salesman problem
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona jest usprawnieniu obsługi transportowej w przedsiębiorstwie XXX S.A. Celem pracy było opracowanie rozwiązań umożliwiających wybór najkrótszej trasy w każdej z badanych relacji przewozowych przy wykorzystaniu pojazdu o ładowności do 3,5 tony. Na potrzeby pracy scharakteryzowano problem komiwojażera, organizację działalności przedsiębiorstwa oraz zasady wykonania zadań transportowych w trakcie realizacji obsługi transportowej. Projekt usprawnienia obsługi transportowej wykonano w trzech wariantach. W I wariancie zaprezentowany został system obsługi transportowej działający aktualnie w przedsiębiorstwie. W II wariancie dokonano optymalizacji aktualnie realizowanych tras z wykorzystaniem programu PTV MAP&GUIDE. W wariancie III zaproponowano wprowadzenie nowej lokalizacji magazynu, gdzie również korzystając z programu zostały wyznaczone nowe trasy. Dla prawidłowego policzenia kosztów został określony czas pracy kierowcy, obejmujący tygodniowe kursy w badanych relacjach przewozowych. W pracy została przedstawiona charakterystyka i metodologia liczenia kosztów transportu drogowego. W rezultacie koszty całkowite w wariancie I wyniosły 2596,47 zł, dla wariantu II 2397,96 zł, natomiast dla wariantu III 2368,22 zł. Po przeprowadzonej analizie porównawczej można stwierdzić, że w omawianym przypadku korzystniej jest wprowadzić nową lokalizację magazynu przeładunkowego.
File
  • File: 1
    Patrycja Marcinkowska praca dyplomowa inżynierska Projekt usprawnienia obsługi transportowej wybranego przedsiębiorstwa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12028

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT85121ed1e1154e98a479524fe7cfcc3d/
URN
urn:pw-repo:WUT85121ed1e1154e98a479524fe7cfcc3d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page