Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza efektywności oczyszczania ścieków komunalnych na podstwie oczyszczalni ścieków w Łomiankach

Aleksandra Podniesińska

Abstract

Praca opisuje technologię oczuyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Łomiankach oraz zawiera analizę efektywności oczyszczania ścieków.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Podniesińska (FEE) Aleksandra Podniesińska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Katarzyna Umiejewska (FEE/DWSWT) Katarzyna Umiejewska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Umiejewska (FEE/DWSWT) Katarzyna Umiejewska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Marek Apolinarski (FEE/DWSWT) Marek Apolinarski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
oczyszczanie wody i ścieków, analiza efektywności, oczyszczalnia ścieków w Łomiankach
File
  • File: 1
    praca inżynierska_Aleksandra Podniesińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8801

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8509d4406f554016943590c9b5f0b408/
URN
urn:pw-repo:WUT8509d4406f554016943590c9b5f0b408

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page