Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tensile strength testing of PLA and PP polymers processed by injection and 3D printing using the FDM / FFF method

Sebastian Jan Wieczorek

Abstract

The work contains a description of uniaxial strength tests of static stretching of two polymers: PLA and PP. The first part of this work is tearing samples printed in 3D using the FDM / FFF method from PLA. Three shapes of samples were proposed and tested: shape of the paddle (in accordance with ISO 527), with inverted handles and rectangular in two dimensions. The second part of this work contains a description of making paddings from PLA and PP by means of pressure injection into an aluminium forming insert. The batch material for PLA was a cut filament used as a standard for FDM 3D printing, and for PP- it was a typical granulate. Due to the limitations of the injection moulding machine, the dimensions of the paddles were smaller than in ISO 527. The tearing results are presented in the form of nominal diagrams: force versus displacement of the handles and stress as a function of strain.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Jan Wieczorek (FACME) Sebastian Jan Wieczorek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badanie wytrzymałości na rozciąganie polimerów PLA i PP przetwarzanych metodą wtrysku i druku 3D metodą FDM/FFF
Supervisor
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2217
Reviewers
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Parafiniak (FACME/IMDF) Maciej Parafiniak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
FDM, FFF, PLA, PP, druk 3D, filament, wtrysk
Keywords in English
FDM, FFF, PLA, PP, 3D printing, filament, injection molding
Abstract in Polish
Praca zawiera opis badań wytrzymałości jednoosiowego statycznego rozciągania dwóch polimerów: PLA i PP. Pierwsza część pracy dotyczy rozrywania próbek drukowanych w 3D metodą FDM/FFF z PLA. Zaproponowano i przebadano 3 kształty próbek: wiosełkowe (zgodne z ISO 527), z odwróconymi uchwytami i prostokątne o dwóch wymiarach. Druga część pracy zawiera opis wytworzenia kształtek wiosełkowych z PLA i PP za pomocą wtrysku ciśnieniowego do aluminiowej wkładki formującej. Materiałem wsadowym dla PLA był pocięty filament stosowany standardowo do druku 3D metodą FDM, a dla PP był to typowy granulat. Ze względu na ograniczenia wtryskarki, wymiary kształtek wiosełkowych były mniejsze niż w ISO 527. Wyniki rozrywania przedstawiono w postaci wykresów nominalnych: siła w funkcji przemieszczenia uchwytów i naprężenia w funkcji odkształcenia.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Sebastian_Wieczorek_275434.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35431

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT84f9015a719f4c449c10e130976f7c75/
URN
urn:pw-repo:WUT84f9015a719f4c449c10e130976f7c75

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page