Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Spinning Mill Culture Center in Żyrardów

Bartosz Łysikowski

Abstract

The aim of the project is to relocate and transfer all functions of the Żyrardów Center of Culture to the newly planned Linen Spinning Mill Center located at 7 Nowy Świat Street in Żyrardów. The location has been selected not by a Chance but as a careful choice as it is a part of the strict center of the Old Linen Mill, a place that forever will be associated with the inception and the history of the town and is intended to become the main cultural center for years to come that will initiate, animate and host all cultural events and undertakings. The main goal of the project was to create a facility that would blend into the architectural, urban and social fabric of the city of Żyrardów and become the home and center of culture at all its levels and for all the inhabitants of the city. The building was designed as a culture center with all the „back of the house” theater capacity that allows for independent stage productions. The three glass walls of the main audience hall offer the correlation of the two main architectural and scenic backdrops – the red brick buildings and the surrounding greenery present in all places of this Garden-City. The translucency of the building at the top two levels is planned only when no stage productions are taking place. The reference to the old city architecture has been achieved by use of all corresponding materials and structures that are present in all historical monuments and structures. The façade bricks and the black and white plaster provide the almost mirror image of the neighboring adapted building of the new spinning mill. The façade bricks were carefully arranged to create two themes the Slavic one in the Foyer area and the Strecher theme on the remainder of the façade wall.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Łysikowski (FA) Bartosz Łysikowski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centrum kultury Stara Przędzalnia w Żyrardowie
Supervisor
Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1859/L
Reviewers
Piotr Hardecki (FA/FSTPSL) Piotr Hardecki,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA) Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Centrum Kultury; obiekt kultury; kultura; teatr; Żyrardów; cegła;
Keywords in English
Culture Center; culture facility; culture; theater; Zyrardow; brick;
Abstract in Polish
Obiekt zakłada przeniesienie funkcji Żyrardowskiego Centrum Kultury do nowo zaprojektowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Nowy Świat 7. Położony w miejscu, które w świadomości mieszkańców kojarzone jest jako centrum, będzie stanowił najważniejszy punkt wszystkich działań kulturowych w mieście. Głównym założeniem projektu było stworzenie obiektu, który wkomponowałby się w tkankę urbanistyczną, architektoniczną i społeczną Żyrardowa, zapewniając dostęp do kultury (w tym wyższej) wszystkim mieszkańcom miasta. Budynek został zaprojektowany jako obiekt Centrum Kultury z pełnym zapleczem teatralnym, które umożliwia niezależne i kompletne przygotowanie oraz odegranie spektakli. Główna sala widowiskowa za pomocą przeszkleń zastosowanych z trzech stron, umożliwia poczucie korelacji dwóch największych wartości krajobrazowych w mieście – dawnej zabudowy z czerwonej cegły oraz wszechobecnej zieleni Miasta Ogrodu. Przezierność budynku na wysokości dwóch kondygnacji przewidziana jest w czasie gdy nie odbywa się żaden spektakl. Nawiązanie do zastanej architektury zostało osiągnięte poprzez użycie korespondujących materiałów i rytmu, obecnego we wszystkich zabytkowych obiektach. Zastosowanie cegły elewacyjnej oraz czarnego i białego tynku znajduje bezpośrednie odwzorowanie w zaadaptowanej architekturze sąsiadującego budynku Nowej Przędzalni. Cegły elewacyjne zostały użyte tworząc kompozycje 2 wątków – słowiańskiego - w strefie Foyer dla gości i wozówkowego - na pozostałych elewacjach.
File
  • File: 1
    270328_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26390

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT84f307ab48974b87b95cfd21296e9487/
URN
urn:pw-repo:WUT84f307ab48974b87b95cfd21296e9487

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page