Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Social service center as an institution counteracting poverty in an example of the Social Service Center in Milanówek

Katarzyna Woźnicka

Abstract

The research topic of this paper is the social service center as an institution counteracting poverty using as an example of the Social Service Center in Milanówek. The aim of this institution is to satisfy needs in the same boroughs. The main purpose of this paper is naming and describing the activities that this Social Service Center does. This paper has a theoretical and practical character and is divided into three chapters. The first chapter includes an overall description of poverty and social exclusion. Also the status of Poverty in Poland is described in this paper. The second chapter considers the social service and its jobs, functions, and goals. The third chapter presents the purpose of the Social Service Center in Milanówek, its activities and projects that this center carries out working against poverty.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Woźnicka (FASS) Katarzyna Woźnicka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ośrodek pomocy społecznej jako instytucja przeciwdziałająca ubóstwu na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
Supervisor
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
ubóstwo, wykluczenie społeczne, pomoc społeczna, świadczenia, ustawa, ośrodek pomocy społecznej
Keywords in English
poverty, social death, social service, welfare, low, social service center
Abstract in Polish
Przedmiotem badawczym niniejszej pracy jest ośrodek pomocy społecznej jako instytucja przeciwdziałająca ubóstwu na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. Ma ona obowiązek zaspokojenia zbiorowych potrzeb na szczeblu gminy. Głównym celem pracy jest wskazanie i opisanie działań, jakimi się posługuje dany Ośrodek. Praca ma charakter teoretyczno – praktyczny i została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym z nich dokonano ogólnej charakterystyki pojęcia ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz przytoczono, jaki jest stan zjawiska ubóstwa w Polsce. Drugi rozdział poświęcony został pomocy społecznej oraz zwrócono w nim uwagę na zadania, funkcje i cele pomocy społecznej. W rozdziale trzecim natomiast przedstawiono istotę funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, działania i projekty, jakie wykonuje w celu przeciwdziałaniu ubóstwu.
File
  • File: 1
    Katarzyna-Woźnicka-praca-licencjacka-OPS..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13321

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT84f0f169c5584b03b2416b0839b2c453/
URN
urn:pw-repo:WUT84f0f169c5584b03b2416b0839b2c453

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page