Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of a mobile application to choose a car park in Smart City using multi-agent system

Marcin Tomasz Dziedzic

Abstract

This paper describes the method of creating a multi-agent system that can help to solve one of the challenges in Smart Cities - to improve process of searching parking spots. There are two environments in the system: car park and driver's environment. The parking agent, with appropriate assumptions, ensures its full automation, while the mobile application for the driver helps to choose the most convenient and cheap parking place. JADE was used to create multi- agent system, while the mobile application was created for devices with Android system. The results of the work show that the implementation of this type of system is possible, and solutions based on multi-agent systems can be implemented into the Smart Cities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Tomasz Dziedzic (FEIT/AK) Marcin Tomasz Dziedzic,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja mobilnej aplikacji do wyboru parkingu w Smart City przy użyciu systemu wieloagentowego
Supervisor
Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
system wieloagentowy, aplikacja mobilna, parking, geolokalizacja, Smart City, JADE, Android, Gaia
Keywords in English
multi-agent system, mobile application, car park, geolocalization, Smart City, JADE, Android, Gaia
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje sposób tworzenia systemu wieloagentowego pomagającego rozwiązać jedno z wyzwań miast przyszłości – usprawnienie poszukiwania miejsc parkingowych. W systemie występują dwa środowiska: parking samochodowy oraz środowisko kierowcy pojazdu. Agent parkingu, przy odpowiednich założeniach, zapewnia jego pełną automatyzację, natomiast aplikacja mobilna dla kierowcy usprawnia proces wyboru najbardziej dogodnego miejsca parkingowego oraz jego rezerwację. Do stworzenia systemu wieloagentowego posłużono się środowiskiem JADE, natomiast aplikacja mobilna została stworzona na urządzenia z systemem Android. Wyniki pracy pokazują, że implementacja tego typu systemu jest możliwa, a rozwiązania bazujące na systemach wieloagentowych mogą zostać wdrażane do miast przyszłości.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_-_Marcin_Dziedzic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31888

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT84d9de22752342e7b866584f9f7f2ceb/
URN
urn:pw-repo:WUT84d9de22752342e7b866584f9f7f2ceb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page