Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical concept of rain water menagment on property Krasnowolska 95/2 in Warsaw

Grzegorz Stanisławski

Abstract

In thesis under the title „Technical concept of rain water menagment on property Krasnowolska 95/2 in Warsaw” is described technical concept of rain water menagement system with two variants of water menagment (reservoir or drainage crates). Calculations were carried for reliable intensity of rain using two methods: Błaszczyk’s method and StachyBogdanowisz’s method. Preffered method was later used to calculate value of rain stream . Water reservoir and drainage crates were selected for corresponding methods. Bill of quantities was calculated for the variant with resevoir. Finally, reservoir and drainage crates got compared and described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Stanisławski (FEE) Grzegorz Stanisławski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Koncepcja techniczna zagospodarowania wód opadowych na terenie działki przy ul. Krasnowolskiej 95/2 w Warszawie
Supervisor
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Kuźniar (FEE/DHEH) Piotr Kuźniar,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
koncepcja techniczna, zagospodarowanie, wody opadowe, działka, odbiornik, zbiornik retencyjny, skrzynki rozsączające,metoda Błaszczyka, metoda Stachy-Bogdanowicza
Keywords in English
technical concept, menagment, rain water, property, receiver, reservoir, drainage crates, Błaszczyk’s method, StachyBogdanowisz’s method
Abstract in Polish
W pracy pod tytułem „Koncepcja techniczna zagospodarowania wód opadowych na terenie działki przy ul. Krasnowolskiej 95/2 w Warszawie” opisano koncepcję techniczną systemu odprowadzenia wód opadowych z dwoma wariantami odbiornika w postaci zbiornika retencyjnego lub skrzynek rozsączających. Przeprowadzono obliczenia oraz porównano wyniki obliczeń natężenia miarodajnego deszczu metodą Błaszczyka oraz Stachy-Bogdanowicza, po czym wykonano obliczenia dla strumienia deszczu z wykorzystaniem preferowanej metody . Dla wariantów odbiornika dobrano zbiornik retencyjny lub skrzynki rozsączające. Przedstawiono przedmiar robót dla wariantu ze zbiornikiem retencyjnym. Na koniec porównano oba sposoby zagospodarowania wód i opisano ich wady i zalety.
File
  • File: 1
    277828_Grzegorz_Stanisławski_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32776

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT846e0c466ddf4f3f939468b32fad72cd/
URN
urn:pw-repo:WUT846e0c466ddf4f3f939468b32fad72cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page