Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of non-metallic materials for a Mars rover design

Damian Jacek Sierociński

Abstract

Objective of the thesis was to build a conceptual frame fragment of a Mars rover in accordance with European Rover Challange rules. The frame was made using stock, easily achievable pipes and fittings made of polivinyl chloride. At the beginning of the thesis motivation and framework are presented. Objective of research was defined. In first chapters information about achievable tools and knowledge critical for the problem analysis are contained. Construction process was preceded with creating 3D model and Finite Elements Method calculations. Analytical calculations of the frame fragment were made. The fragment was built and tested for displacements under load. Calculations were processed in CoCalc environment, which uses Python programming language. 3D models were made in Solidworks and FEM analyses in Ansys. Thesis was summarized with synthetic conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Jacek Sierociński (FACME) Damian Jacek Sierociński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Zastosowanie materiałów niemetalowych do budowy ramy łazika marsjańskiego
Supervisor
Robert Zalewski (FACME/IMDF) Robert Zalewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2201
Reviewers
Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Damian Markuszewski (FACME/IMDF) Damian Markuszewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
łazik marsjański, Mieczysław Bekker, rama nośna, materiały niemetalowe
Keywords in English
Mars rover, Mieczyslaw Bekker, support frame, non-metal materials
Abstract in Polish
Celem pracy było zbudowanie prototypu fragmentu ramy łazika marsjańskiego zgodnie z założeniami programu European Rover Challange. Ramę zbudowano z ogólnodostępnych rur i łaczników wykonanych z polichlorku winylu (PVC). Na początku pracy przedstawiona została motywacja podjęcia tematyki oraz jej zakres. Zdefiniowano cel badań. W pierwszych rozdziałach dokonano przeglądu dostępnych narzędzi oraz wiedzy niezbędnej do analizy problemu. Konstrukcję poprzedzono opracowaniem wstępnego projektu 3D oraz analizą sztywności z użyciem Metody Elementów Skończonych. Dokonano analitycznych obliczeń maksymalnych ugięć fragmentu ramy. Ten sam fragment zbudowano i poddano testom pod obciążeniem. Do obliczeń posłużono się środowiskiem CoCalc wykorzystującym język programowania Python. Modele 3D oraz analizę MES wykonano kolejno w programach SolidWorks oraz Ansys. Całość została podsumowana syntetycznymi wnioskami.
File
  • File: 1
    zastosowanie_materialow_niemetalowych_do_budowy_ramy_lazika_marsjanskiego-FINAL.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35433

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT845a3a3d5c9949f38a76558cf499160d/
URN
urn:pw-repo:WUT845a3a3d5c9949f38a76558cf499160d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page